Zaznacz stronę

Mając na uwadze dobro naszych pacjentów, pragniemy znać Państwa opinię na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszym Szpitalu. Z tego względu na początku ubiegłego roku wdrożyliśmy program regularnych badań satysfakcji pacjenta. Odpowiednio przygotowane karty oceny dostępne są zarówno dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach, jak również korzystających z usług naszych poradni. Cieszy nas fakt, iż w całym 2015 r. zebraliśmy ponad 1300 ankiet.

Kwestionariusze, wrzucane do zamykanych na klucz skrzynek znajdujących się na korytarzach szpitala, zbierane są w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca przez specjalnie powołaną komisję. Wyniki Państwa opinii w postaci raportu przygotowywanego w pięcioosobowym zespole przedstawiane są prezesowi szpitala do 10 dnia każdego miesiąca, a wnioski z niego płynące omawiane są na cyklicznych zebraniach z ordynatorami, pielęgniarkami oddziałowymi i kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych. W dniu 4.02.2016 r. zorganizowane zostało dodatkowe spotkanie podsumowujące cały 2015 r.
Jesteśmy ogromnie szczęśliwi i dumni z wielu wysokich ocen wystawionych w ankietach, zwłaszcza dotyczących profesjonalnej i troskliwej opieki wyróżniającej nasz personel. Nad niedociągnięciami systematycznie pracujemy i w miarę możliwości staramy się je niezwłocznie korygować.

Zdajemy sobie sprawę z konieczności modernizacji infrastruktury niektórych sal i budynków. Niewielkie remonty przeprowadzamy we własnym zakresie, na większe inwestycje dokładamy wszelkich starań by pozyskać niezbędne fundusze.
Zainteresowane osoby, które korzystały z naszych usług, a które nie wypełniły jeszcze ankiety zapraszamy do jej uzupełnienia – kwestionariusze można otrzymać u pracowników szpitala bądź pobrać z naszej strony internetowej i wrzucić do odpowiednio oznakowanej skrzynki ( bądź przesłać mailem na adres: [email protected] lub przekazać za pośrednictwem poczty tradycyjnej ).

ID-100392722Dziękujemy każdemu pacjentowi za poświęcony czas i wysiłek włożony w wypełnienie ankiety – wszystkie opinie są dla nas źródłem cennych informacji, dotyczących zarówno naszych mocnych stron, jak i aspektów nad którymi powinniśmy się szczególnie skupić, by zapewniać jak najwyższy standard opieki medycznej. Dobro pacjenta jest dla nas najwyższym dobrem, a jego zaufanie najwyższą wartością.