Pracownia spirometrii mieści się w Budynku Oddziału Internistycznego.

Rejestracja: 32 255 61 62 wew. 222 lub 219

Spirometria

Badanie służy ocenie wydolności oddechowej człowieka. Za pomocą spirometru ( urządzenie pomiarowe ) wykonuje się pomiar objętości powietrza przesuwającego się podczas wdechu i wydechu ( cyklu oddechowego ). Jest to badanie nieinwazyjne.

Przygotowanie do badania:

 • na 2 godziny przed badaniem należy nie spożywać obfitych posiłków, ani pić mocnej kawy, herbaty lub coca-coli
 • 24 godziny przed badaniem należy powstrzymać się od palenia papierosów ( minimum 2 godziny, jeżeli jest to duża trudność )
 • na badanie należy zgłosić się w wygodnym ubraniu ( najlepiej przyjść 15 – 20 minut wcześniej, aby odpocząć przed wejściem do gabinetu )
 • w przypadku przyjmowania na stałe jakichkolwiek leków, powinno się poinformować o tym lekarza zlecającego wykonanie spirometrii, gdyż w pewnych sytuacjach konieczne jest ich odstawienie na pewien czas ( dotyczy zwłaszcza leków wziewnych )

Przeciwwskazania do wykonania badania:

 • świeże zaburzenia rytmu serca
 • osoby, u których rozpoznano tętniaki aorty lub tętnic mózgowych
 • chorzy po przebytej niedawno operacji okulistycznej
 • pacjenci po przebytym odwarstwieniu siatkówki
 • odma opłucnowa ( najwcześniej po 4 tygodniach )
 • osoby mające dolegliwości bólowe po operacji w zakresie jamy brzusznej lub klatki
  piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania