Zaznacz stronę

W dniu 4 lipa 2022 r. Zarząd Szpitala Murcki w Katowicach  podpisał umowę z Wojewodą Śląskim na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Kwota dofinansowania to 207 000 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i zostaną przeznaczone na zakup: kardiomonitorów, aparatu do znieczulenia oraz aparatu do EKG.