Zaznacz stronę

Fundacja

 

By Szpital mógł na najwyższym światowym poziomie ratować i leczyć chorych oraz poszkodowanych w wypadkach, potrzebuje nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia, które zapewni pacjentom komfortowe warunki pobytu.

Dlatego też, w imieniu Władz Fundacji i Dyrekcji, Personelu Szpitala oraz pacjentów, apelujemy o wsparcie.

 

Fundacja im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach (obecnie Szpitala Murcki Sp. z o.o.) prowadzi działalność od 29 września 1990. Powstała z inicjatywy dyrektora Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki” – mgr inż. Pawła Michałek.

Cele fundacji:
Celem Fundacji jest wspieranie Szpitala w niesieniu pomocy, gdy zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie, poprzez zakup sprzętu medycznego.

Ważne informacje o fundacji:
Fundacja jest organizacja pozarządową. Nie działa w celu osiągnięcia zysku. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Działa charytatywnie. Od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja im Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach
40-750 Katowice, ul. Boya-Żeleńskiego 95
Regon : 003500074
NIP: 954 156 89 17
KRS : 0000100500
Konto Bankowe : 92 1050 1214 1000 0007 0001 1950

 

Każdy podatnik ma prawo zdecydować na co przeznaczyć 1% odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku  dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Wskaż Nas wpisując w PIT  numer KRS – 0000100500

To nic Cię nie kosztuje, a pomagasz ratować zdrowie i życie.

Dodatkowo możesz wpłacić darowiznę, która pomniejszy Twój dochód podlegający opodatkowaniu o wysokość dokonanej darowizny: do 6% dla osób fizycznych lub do 10% dla osób prawnych.

Dotychczasowe efekty działania fundacji:
Fundacja zakupiła i podarowała Szpitalowi wiele wysokospecjalistycznych urządzeń m.in.:

 • aparaty USG,
 • stół operacyjny,
 • aparat elektrochirurgiczny,
 • kardiomonitory,
 • wózki anestezjologiczne,
 • ambulans sanitarny,
 • defibrylator,
 • aparat EEG,
 • łóżka rehabilitacyjne,
 • gastrofiberoskop GIF),
 • wyposażenie sal chorych

 

 

  Patron Fundacji – Kardynał Stefan Wyszyński

( 1901 – 1981 )

Taki człowiek zdarza się raz na tysiąc lat”

Jan Paweł II

 

Wielki Polak i patriota nazywany często Ojcem Narodu,

mąż stanu, Prymas Polski, Sługa Boży Kościoła katolickiego.

Nie pozostawał obojętny na łamanie praw robotników w socjalistycznej Polsce.

Był więziony i represjonowany za sprzeciwianie się władzom komunistycznym.

Został odznaczony 3 maja 1994 orderem Orła Białego.

W celu upamiętnienia jego życia i dokonań Sejm podjął specjalną uchwałę, w której przyjął rok 2001 rokiem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W sposób niezwykły głęboki szacunek i cześć okazał kardynałowi jego wieloletni przyjaciel – Jan Paweł II. Podczas inauguracji pontyfikatu uniósł się z tronu, ucałował jego rękę i uścisnął – taka sytuacja nie zdarzyła się nigdy wcześniej, ani później w dziejach historii.

Na ostatnie pożegnanie kardynała przybyły setki tysięcy ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących, by oddać mu należny hołd.

Obecnie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego określa się mianem Prymasa Tysiąclecia.

Szczegółowa biografia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski

Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego nawiązujące do celów naszej fundacji:

Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować,

jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion.” 

 „Po to gro­madzi­my, abyśmy mieli co rozdawać.” 

 „Przes­tańmy na­reszcie kręcić się wokół siebie, a po­myślmy o niesieniu po­mocy innym.” 

 „Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka.” 

 „Naj­le­piej człowiek pro­si, gdy dziękuje.” 

Rozmiar Czcionki
Kontrast