Zaznacz stronę

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
wykonywanych we własnej pracowni wykonawcy prowadzonej pod adresem spółki: Szpital Murcki Sp. z o.o.