Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety
Dokumenty do pobrania:

userfiles/Ogłoszenie o zamówieniu.doc

userfiles/projekt umowy.doc

userfiles/SIWZ.doc

userfiles/Zał_ nr 1 - formularz ofertowy Pakiet I woda mineralna.doc

userfiles/Zał_ nr 1 - formularz ofertowy Pakiet II przetwory rybne.doc

userfiles/zał_ nr 2.doc

userfiles/zał_ nr 3.doc

userfiles/zał_ nr 4 - wykaz dostaw.doc

userfiles/zał_ nr 5.doc

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety
Dokumenty do pobrania:

userfiles/Ogłoszenie o zamówieniu.doc

userfiles/projekt umowy.doc

userfiles/SIWZ.doc

userfiles/Zał_ nr 1 - formularz ofertowy Pakiet I woda mineralna.doc

userfiles/Zał_ nr 1 - formularz ofertowy Pakiet II przetwory rybne.doc

userfiles/zał_ nr 2.doc

userfiles/zał_ nr 3.doc

userfiles/zał_ nr 4 - wykaz dostaw.doc

userfiles/zał_ nr 5.doc

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniiczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Prawidłowa (skorygowana) informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet III - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Środki do usuwania pozostałości po klejach, markerach, itp.

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet III - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Środki do usuwania pozostałości po klejach, markerach, itp.

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet III - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Środki do usuwania pozostałości po klejach, markerach, itp.

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet III - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety
Dokumenty do pobrania:

userfiles/Ogłoszenie o zamówieniu.doc

userfiles/projekt umowy.doc

userfiles/SIWZ.doc

userfiles/Zał_ nr 1 - formularz ofertowy Pakiet I woda mineralna.doc

userfiles/Zał_ nr 1 - formularz ofertowy Pakiet II przetwory rybne.doc

userfiles/zał_ nr 2.doc

userfiles/zał_ nr 3.doc

userfiles/zał_ nr 4 - wykaz dostaw.doc

userfiles/zał_ nr 5.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet III - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Środki do usuwania pozostałości po klejach, markerach, itp.

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet III - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety
Dokumenty do pobrania:

userfiles/Ogłoszenie o zamówieniu.doc

userfiles/projekt umowy.doc

userfiles/SIWZ.doc

userfiles/Zał_ nr 1 - formularz ofertowy Pakiet I woda mineralna.doc

userfiles/Zał_ nr 1 - formularz ofertowy Pakiet II przetwory rybne.doc

userfiles/zał_ nr 2.doc

userfiles/zał_ nr 3.doc

userfiles/zał_ nr 4 - wykaz dostaw.doc

userfiles/zał_ nr 5.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet III - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Środki do usuwania pozostałości po klejach, markerach, itp.

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet III - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Heparyny drobnocząsteczkowe - Nadroparyna

Zał. nr 1 - Pakiet II - Heparyny drobnocząsteczkowe - Enoxaparinum natrium

Zał. nr 1 - Pakiet III - Heparyny drobnocząsteczkowe - Dalteparyna

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Bonviva

Zał. nr 1 - Pakiet V - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Insuliny

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Antybiotyki

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Projekt umowy użyczenia instrumentarium

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Heparyny drobnocząsteczkowe - Nadroparyna

Zał. nr 1 - Pakiet II - Heparyny drobnocząsteczkowe - Enoxaparinum natrium

Zał. nr 1 - Pakiet III - Heparyny drobnocząsteczkowe - Dalteparyna

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Bonviva

Zał. nr 1 - Pakiet V - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Insuliny

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Antybiotyki

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice po zmianie

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Projekt umowy użyczenia instrumentarium

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Projekt umowy użyczenia instrumentarium

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Heparyny drobnocząsteczkowe - Nadroparyna

Zał. nr 1 - Pakiet II - Heparyny drobnocząsteczkowe - Enoxaparinum natrium

Zał. nr 1 - Pakiet III - Heparyny drobnocząsteczkowe - Dalteparyna

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Bonviva

Zał. nr 1 - Pakiet V - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Insuliny

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Antybiotyki

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego

Usługa ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego

Usługa ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego

Usługa ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 5

Wzór umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety ZP/550/12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Insuliny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety ZP/550/12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Insuliny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dzierżawy

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Projekt umowy użyczenia instrumentarium

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Heparyny drobnocząsteczkowe - Nadroparyna

Zał. nr 1 - Pakiet II - Heparyny drobnocząsteczkowe - Enoxaparinum natrium

Zał. nr 1 - Pakiet III - Heparyny drobnocząsteczkowe - Dalteparyna

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Bonviva

Zał. nr 1 - Pakiet V - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Insuliny

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Antybiotyki

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Wzór umowy dzierżawy po zmianie

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Wzór umowy dzierżawy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzet jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII - sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzet jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII - sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przesunięcie terminu składania ofert

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzet jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII - sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przesunięcie terminu składania ofert

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzet jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII - sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety ZP/550/12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Insuliny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Insuliny po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne (Pakiet III)

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Xarelto (Pakiet IV)

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzet jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII - sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzęt jednorazowy elektromedyczny po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Wzór umowy dzierżawy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mięsa drobiowego

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Usługa ochrony fizycznej mienia i osób w na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób w na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Usługa ochrony fizycznej mienia i osób w na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób w na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Dostawa mięsa drobiowego

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzet jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII - sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzęt jednorazowy elektromedyczny po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe po zmianie

Usługa ochrony fizycznej mienia i osób w na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób w na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Aqua pro injectione

Zał. nr 1 - Pakiet V - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Etanercept (Enbrel 50mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Infliximab (Remicade 100mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Adalimumab (Humira 40mg)

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Rituximab (MabThera 500mg)

Zał. nr 1 - Pakiet X - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Methotrexate (Methotrexat)

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki różne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety ZP/550/12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Insuliny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Insuliny po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne (Pakiet III)

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Xarelto (Pakiet IV)

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

Dostawa mięsa drobiowego

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa ochrony fizycznej mienia i osób w na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób w na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzet jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII - sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzęt jednorazowy elektromedyczny po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Aqua pro injectione

Zał. nr 1 - Pakiet V - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Etanercept (Enbrel 50mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Infliximab (Remicade 100mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Adalimumab (Humira 40mg)

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Rituximab (MabThera 500mg)

Zał. nr 1 - Pakiet X - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Methotrexate (Methotrexat)

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki różne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja narzędzi

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Odkażanie ran

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Środki do usuwania pozostałości po klejach, markerach, itp.

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja narzędzi

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Odkażanie ran

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Środki do usuwania pozostałości po klejach, markerach, itp.

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Odkażanie ran po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji po zmianie

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja narzędzi

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Odkażanie ran

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Środki do usuwania pozostałości po klejach, markerach, itp.

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Odkażanie ran po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni po zmianie

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja narzędzi

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Odkażanie ran

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Środki do usuwania pozostałości po klejach, markerach, itp.

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Odkażanie ran po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety ZP/550/12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Insuliny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Insuliny po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Leki różne (Pakiet III)

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - Xarelto (Pakiet IV)

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Aqua pro injectione

Zał. nr 1 - Pakiet V - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Etanercept (Enbrel 50mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Infliximab (Remicade 100mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Adalimumab (Humira 40mg)

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Rituximab (MabThera 500mg)

Zał. nr 1 - Pakiet X - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Methotrexate (Methotrexat)

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki różne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja narzędzi

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Odkażanie ran

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Środki do usuwania pozostałości po klejach, markerach, itp.

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Odkażanie ran po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet III - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Endoproteza rewizyjna kolana

Zał. nr 1 - Pakiet V - Endoproteza biodrowa

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Cement kostny

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Zestaw do płukania pulsacyjnego

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Frezy oraz elektrody artroskopowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Implanty do zaopatrzenia barku i szycia łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Implanty do zaopatrzenia barku

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Projekt umowy użyczenia Instrumentarium

Wykonanie usług pralniczych

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Projekt umowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki recepturowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Spirytus

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Omeprazol

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Garamycin

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Leki reumatologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Paski do glukometrów

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Modernizacja części Oddziału Neurologii z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Przetarg nieograniczony na modernizację Oddziału Neurologii z przenaczeniem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Modernizacja sieci wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i sieci hydrantowej budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Przetarg nieograniczony na modernizację sieci wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i sieci hydrantowej budynku Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Modernizacja sieci wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i sieci hydrantowej budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Przetarg nieograniczony na modernizację sieci wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i sieci hydrantowej budynku Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Wymiana stolarki okiennej (parter + piwnica wraz z modernizacją elewacji i balkonów) w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (parter + piwnica wraz z modernizacją elewacji i balkonów) w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Modernizacja części Oddziału Neurologii z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Przetarg nieograniczony na modernizację Oddziału Neurologii z przenaczeniem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Modernizacja sieci wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i sieci hydrantowej budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Przetarg nieograniczony na modernizację sieci wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i sieci hydrantowej budynku Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Wymiana stolarki okiennej (parter + piwnica wraz z modernizacją elewacji i balkonów) w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (parter + piwnica wraz z modernizacją elewacji i balkonów) w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Wymiana stolarki okiennej (parter + piwnica wraz z modernizacją elewacji i balkonów) w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (parter + piwnica wraz z modernizacją elewacji i balkonów) w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Wykonanie usług pralniczych

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet III - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Endoproteza rewizyjna kolana

Zał. nr 1 - Pakiet V - Endoproteza biodrowa

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Cement kostny

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Zestaw do płukania pulsacyjnego

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Frezy oraz elektrody artroskopowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Implanty do zaopatrzenia barku i szycia łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Implanty do zaopatrzenia barku

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Projekt umowy użyczenia Instrumentarium

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra po zmianie

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Wykonanie usług pralniczych

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Aqua pro injectione

Zał. nr 1 - Pakiet V - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Etanercept (Enbrel 50mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Infliximab (Remicade 100mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Adalimumab (Humira 40mg)

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Rituximab (MabThera 500mg)

Zał. nr 1 - Pakiet X - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Methotrexate (Methotrexat)

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki różne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Modernizacja części Oddziału Neurologii z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Przetarg nieograniczony na modernizację Oddziału Neurologii z przenaczeniem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja sieci wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i sieci hydrantowej budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Przetarg nieograniczony na modernizację sieci wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i sieci hydrantowej budynku Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wymiana stolarki okiennej (parter + piwnica wraz z modernizacją elewacji i balkonów) w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (parter + piwnica wraz z modernizacją elewacji i balkonów) w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki recepturowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Spirytus

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Omeprazol

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Garamycin

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Leki reumatologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Paski do glukometrów

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - GARAMYCIN po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet III - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Endoproteza rewizyjna kolana

Zał. nr 1 - Pakiet V - Endoproteza biodrowa

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Cement kostny

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Zestaw do płukania pulsacyjnego

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Frezy oraz elektrody artroskopowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Implanty do zaopatrzenia barku i szycia łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Implanty do zaopatrzenia barku

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Projekt umowy użyczenia Instrumentarium

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra po zmianie

Zmiana SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa po zmianie 2

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Przesunięcie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Przesunięcie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce po zmianie

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki recepturowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Spirytus

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Omeprazol

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Garamycin

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Leki reumatologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Paski do glukometrów

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - GARAMYCIN po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet III - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Endoproteza rewizyjna kolana

Zał. nr 1 - Pakiet V - Endoproteza biodrowa

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Cement kostny

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Zestaw do płukania pulsacyjnego

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Frezy oraz elektrody artroskopowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Implanty do zaopatrzenia barku i szycia łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Implanty do zaopatrzenia barku

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Projekt umowy użyczenia Instrumentarium

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra po zmianie

Zmiana SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet III - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Endoproteza rewizyjna kolana

Zał. nr 1 - Pakiet V - Endoproteza biodrowa

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Cement kostny

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Zestaw do płukania pulsacyjnego

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Frezy oraz elektrody artroskopowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Implanty do zaopatrzenia barku i szycia łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Implanty do zaopatrzenia barku

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Projekt umowy użyczenia Instrumentarium

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra po zmianie

Zmiana SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Przesunięcie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja pomieszczeń apteki w budynku Neurologii

Przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń apteki w budynku Neurologii

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja pomieszczeń apteki w budynku Neurologii

Przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń apteki w budynku Neurologii

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Zmiana SIWZ

Wzór umowy po zmianie

Dostawa żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Pieczywo

Zał. nr 1 - Pakiet II - Jaja

Zał. nr 1 - Pakiet III - Produkty sypkie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Makarony

Zał. nr 1 - Pakiet V - Produkty instant

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Przetwory rybne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Słodycze

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Produkty różne

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Mrożonki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Warzywa i owoce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Cukier

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Przyprawy

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Woda mineralna

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Nabiał

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Pieczywo

Zał. nr 1 - Pakiet II - Jaja

Zał. nr 1 - Pakiet III - Produkty sypkie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Makarony

Zał. nr 1 - Pakiet V - Produkty instant

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Przetwory rybne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Słodycze

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Produkty różne

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Mrożonki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Warzywa i owoce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Cukier

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Przyprawy

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Woda mineralna

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Nabiał

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Przetwory rybne po zmianie

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Spirytus

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Szybkie testy analityczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny

 Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą odczynników

 Zał. nr 1 - Pakiet V - Hematologia do aparatu MICROS 60 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

 Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia

 Zał. nr 1 - Pakiet VII - Odczynniki do aparatu Rapidlab 348 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

 Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Odczynniki do aparatu Cobas 121 b wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Odczynniki do aparatu Pentra 400 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Projekt umowy - dzierżawa aparatu

Modernizacja pomieszczeń apteki w budynku Neurologii

Przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń apteki w budynku Neurologii

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Zmiana SIWZ

Wzór umowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Uzupełnienie dokumentacji

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Szybkie testy analityczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny

 Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą odczynników

 Zał. nr 1 - Pakiet V - Hematologia do aparatu MICROS 60 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

 Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia

 Zał. nr 1 - Pakiet VII - Odczynniki do aparatu Rapidlab 348 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

 Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Odczynniki do aparatu Cobas 121 b wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Odczynniki do aparatu Pentra 400 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Projekt umowy - dzierżawa aparatu

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Szybkie testy analityczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny

 Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą odczynników

 Zał. nr 1 - Pakiet V - Hematologia do aparatu MICROS 60 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

 Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia

 Zał. nr 1 - Pakiet VII - Odczynniki do aparatu Rapidlab 348 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

 Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Odczynniki do aparatu Cobas 121 b wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Odczynniki do aparatu Pentra 400 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Projekt umowy - dzierżawa aparatu

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia po zmianie

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Szybkie testy analityczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny

 Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą odczynników

 Zał. nr 1 - Pakiet V - Hematologia do aparatu MICROS 60 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

 Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia

 Zał. nr 1 - Pakiet VII - Odczynniki do aparatu Rapidlab 348 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

 Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Odczynniki do aparatu Cobas 121 b wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Odczynniki do aparatu Pentra 400 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Projekt umowy - dzierżawa aparatu

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia po zmianie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Modernizacja pomieszczeń apteki w budynku Neurologii

Przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń apteki w budynku Neurologii

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Zmiana SIWZ

Wzór umowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Uzupełnienie dokumentacji

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Szybkie testy analityczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą odczynników

Zał. nr 1 - Pakiet V - Hematologia do aparatu MICROS 60 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Odczynniki do aparatu Rapidlab 348 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Odczynniki do aparatu Cobas 121 b wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Odczynniki do analizatora PENTRA 400 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy na dostawę odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Projekt umowy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Projekt umowy - dzierżawa aparatu

Zakup myjni-dezynfektora do mycia basenów i kaczek

Przetarg nieograniczony na zakup myjni-dezynfektora do mycia basenów i kaczek

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Projekt umowy

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Szybkie testy analityczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą odczynników

Zał. nr 1 - Pakiet V - Hematologia do aparatu MICROS 60 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Odczynniki do aparatu Rapidlab 348 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Odczynniki do aparatu Cobas 121 b wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Odczynniki do analizatora PENTRA 400 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy na dostawę odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Projekt umowy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Projekt umowy - dzierżawa aparatu

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zakup myjni-dezynfektora do mycia basenów i kaczek

Przetarg nieograniczony na zakup myjni-dezynfektora do mycia basenów i kaczek

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał.nr 1 formularz ofertowy po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Dostawa żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Pieczywo

Zał. nr 1 - Pakiet II - Jaja

Zał. nr 1 - Pakiet III - Produkty sypkie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Makarony

Zał. nr 1 - Pakiet V - Produkty instant

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Przetwory rybne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Słodycze

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Produkty różne

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Mrożonki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Warzywa i owoce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Cukier

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Przyprawy

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Woda mineralna

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Nabiał

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Przetwory rybne po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup myjni-dezynfektora do mycia basenów i kaczek

Przetarg nieograniczony na zakup myjni-dezynfektora do mycia basenów i kaczek

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał.nr 1 formularz ofertowy po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Spirytus

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Szybkie testy analityczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą odczynników

Zał. nr 1 - Pakiet V - Hematologia do aparatu MICROS 60 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Odczynniki do aparatu Rapidlab 348 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Odczynniki do aparatu Cobas 121 b wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Odczynniki do analizatora PENTRA 400 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy na dostawę odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Projekt umowy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Projekt umowy - dzierżawa aparatu

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Spirytus

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Spirytus

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta informacji o wyborze najkorzstniejszej oferty

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet III - Endoproteza całkowita kolana

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Endoproteza rewizyjna kolana

Zał. nr 1 - Pakiet V - Endoproteza biodrowa

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Cement kostny

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Zestaw do płukania pulsacyjnego

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Frezy oraz elektrody artroskopowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Implanty do rekonstrukcji kolana

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Implanty do zaopatrzenia barku i szycia łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Implanty do zaopatrzenia barku

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Projekt umowy użyczenia Instrumentarium

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Endoproteza całkowita cementowa kolana po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Endoproteza całkowita kolana po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra po zmianie

Zmiana SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Endoproteza biodrowa krótkotrzpieniowa po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki recepturowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Spirytus

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Omeprazol

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Garamycin

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Leki reumatologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Paski do glukometrów

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - GARAMYCIN po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Modernizacja części Oddziału Neurologii z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Przetarg nieograniczony na modernizację Oddziału Neurologii z przenaczeniem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Modernizacja sieci wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i sieci hydrantowej budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Przetarg nieograniczony na modernizację sieci wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i sieci hydrantowej budynku Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wymiana stolarki okiennej (parter + piwnica wraz z modernizacją elewacji i balkonów) w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (parter + piwnica wraz z modernizacją elewacji i balkonów) w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Przesunięcie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Modernizacja pomieszczeń apteki w budynku Neurologii

Przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń apteki w budynku Neurologii

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Zmiana SIWZ

Wzór umowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Uzupełnienie dokumentacji

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup myjni-dezynfektora do mycia basenów i kaczek

Przetarg nieograniczony na zakup myjni-dezynfektora do mycia basenów i kaczek

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał.nr 1 formularz ofertowy po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, 2011

KRS aktualny

Dokumenty poświadczające udzielenie poręczenia kredytu

Dostawa żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Pieczywo

Zał. nr 1 - Pakiet II - Jaja

Zał. nr 1 - Pakiet III - Produkty sypkie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Makarony

Zał. nr 1 - Pakiet V - Produkty instant

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Przetwory rybne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Słodycze

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Produkty różne

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Mrożonki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Warzywa i owoce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Cukier

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Przyprawy

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Woda mineralna

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Nabiał

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Przetwory rybne po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, 2011

KRS aktualny

Dokumenty poświadczające udzielenie poręczenia kredytu

Pytania i odpowiedzi,zmiany

SIWZ po zmianie

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, 2011

KRS aktualny

Dokumenty poświadczające udzielenie poręczenia kredytu

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zestawienie kredytów na dzień 31.12.2011

Wiekowanie należności na dzień 31.12.2011

Zobowiązania wg wieku na dzień 31.12.2011

SIWZ po zmianie

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, 2011

KRS aktualny

Dokumenty poświadczające udzielenie poręczenia kredytu

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zestawienie kredytów na dzień 31.12.2011

Wiekowanie należności na dzień 31.12.2011

Zobowiązania wg wieku na dzień 31.12.2011

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Szybkie testy analityczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą odczynników

Zał. nr 1 - Pakiet V - Hematologia do aparatu MICROS 60 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Odczynniki do aparatu Rapidlab 348 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Odczynniki do aparatu Cobas 121 b wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Odczynniki do analizatora PENTRA 400 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy na dostawę odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Projekt umowy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Projekt umowy - dzierżawa aparatu

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, 2011

KRS aktualny

Dokumenty poświadczające udzielenie poręczenia kredytu

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zestawienie kredytów na dzień 31.12.2011

Wiekowanie należności na dzień 31.12.2011

Zobowiązania wg wieku na dzień 31.12.2011

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, 2011

KRS aktualny

Dokumenty poświadczające udzielenie poręczenia kredytu

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zestawienie kredytów na dzień 31.12.2011

Wiekowanie należności na dzień 31.12.2011

Zobowiązania wg wieku na dzień 31.12.2011

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 3

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, 2011

KRS aktualny

Dokumenty poświadczające udzielenie poręczenia kredytu

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zestawienie kredytów na dzień 31.12.2011

Wiekowanie należności na dzień 31.12.2011

Zobowiązania wg wieku na dzień 31.12.2011

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 3

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, 2011

KRS aktualny

Dokumenty poświadczające udzielenie poręczenia kredytu

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zestawienie kredytów na dzień 31.12.2011

Wiekowanie należności na dzień 31.12.2011

Zobowiązania wg wieku na dzień 31.12.2011

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 3

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Informacja o zmianie treści SIWZ

SIWZ po zmianie 4

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, 2011

KRS aktualny

Dokumenty poświadczające udzielenie poręczenia kredytu

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zestawienie kredytów na dzień 31.12.2011

Wiekowanie należności na dzień 31.12.2011

Zobowiązania wg wieku na dzień 31.12.2011

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 3

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Informacja o zmianie treści SIWZ

SIWZ po zmianie 4

Informacja o unieważnieniu postępowania

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Aktualny odpis z KRS zawierający dane Zamawiającego

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, i 2011 Zamawiającego

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/640/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/641/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/644/12

Wykaz kredytów zaciągniętych przez Zamawiającego

Wiekowanie należności Zamawiającego

Zobowiązania Zamawiajacego wg wieku

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Heparyny drobnocząsteczkowe-Nadroparyna

Zał. nr 1 - Pakiet II - Heparyny drobnocząsteczkowe-Enoxaparinum natrium

Zał. nr 1 - Pakiet III - Heparyny drobnocząsteczkowe-Dalteparyna

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Bonviva

Zał. nr 1 - Pakiet V - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Rituximab (MabThera 500mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Leki różne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa rękawic chirurgicznych

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic chirurgicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa żywności, w tym mięsa i wędlin, w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności, w tym mięsa i wędlin, w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Mięso i wędliny

Zał. nr 1 - Pakiet II - Przyprawy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Woda mineralna

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Aktualny odpis z KRS zawierający dane Zamawiającego

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, i 2011 Zamawiającego

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/640/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/641/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/644/12

Wykaz kredytów zaciągniętych przez Zamawiającego

Wiekowanie należności Zamawiającego

Zobowiązania Zamawiajacego wg wieku

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Program naprawczy - założenia restrukturyzacji Szpitala

Plan rzeczowo-finansowy na 2012r.

Bilans na dzień 31.12.2011r.

Rachunek zysków i strat 2011r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Załączniki do sprawozdania za rok 2011

Rachunek przepływu środków pieniężnych 2011

Badanie biegłego - opinia + raport

Wiekowanie zobowiązań na dzień 30.09.2012r.

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Aktualny odpis z KRS zawierający dane Zamawiającego

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, i 2011 Zamawiającego

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/640/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/641/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/644/12

Wykaz kredytów zaciągniętych przez Zamawiającego

Wiekowanie należności Zamawiającego

Zobowiązania Zamawiajacego wg wieku

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Program naprawczy - założenia restrukturyzacji Szpitala

Plan rzeczowo-finansowy na 2012r.

Bilans na dzień 31.12.2011r.

Rachunek zysków i strat 2011r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Załączniki do sprawozdania za rok 2011

Rachunek przepływu środków pieniężnych 2011

Badanie biegłego - opinia + raport

Wiekowanie zobowiązań na dzień 30.09.2012r.

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Aktualny odpis z KRS zawierający dane Zamawiającego

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, i 2011 Zamawiającego

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/640/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/641/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/644/12

Wykaz kredytów zaciągniętych przez Zamawiającego

Wiekowanie należności Zamawiającego

Zobowiązania Zamawiajacego wg wieku

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Program naprawczy - założenia restrukturyzacji Szpitala

Plan rzeczowo-finansowy na 2012r.

Bilans na dzień 31.12.2011r.

Rachunek zysków i strat 2011r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Załączniki do sprawozdania za rok 2011

Rachunek przepływu środków pieniężnych 2011

Badanie biegłego - opinia + raport

Wiekowanie zobowiązań na dzień 30.09.2012r.

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Aktualny odpis z KRS zawierający dane Zamawiającego

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, i 2011 Zamawiającego

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/640/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/641/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/644/12

Wykaz kredytów zaciągniętych przez Zamawiającego

Wiekowanie należności Zamawiającego

Zobowiązania Zamawiajacego wg wieku

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Program naprawczy - założenia restrukturyzacji Szpitala

Plan rzeczowo-finansowy na 2012r.

Bilans na dzień 31.12.2011r.

Rachunek zysków i strat 2011r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Załączniki do sprawozdania za rok 2011

Rachunek przepływu środków pieniężnych 2011

Badanie biegłego - opinia + raport

Wiekowanie zobowiązań na dzień 30.09.2012r.

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011

Dostawa rękawic chirurgicznych

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic chirurgicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Aktualny odpis z KRS zawierający dane Zamawiającego

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, i 2011 Zamawiającego

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/640/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/641/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/644/12

Wykaz kredytów zaciągniętych przez Zamawiającego

Wiekowanie należności Zamawiającego

Zobowiązania Zamawiajacego wg wieku

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Program naprawczy - założenia restrukturyzacji Szpitala

Plan rzeczowo-finansowy na 2012r.

Bilans na dzień 31.12.2011r.

Rachunek zysków i strat 2011r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Załączniki do sprawozdania za rok 2011

Rachunek przepływu środków pieniężnych 2011

Badanie biegłego - opinia + raport

Wiekowanie zobowiązań na dzień 30.09.2012r.

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa rękawic chirurgicznych

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic chirurgicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa żywności, w tym mięsa i wędlin, w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności, w tym mięsa i wędlin, w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Mięso i wędliny

Zał. nr 1 - Pakiet II - Przyprawy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Woda mineralna

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Spirytus

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta informacji o wyborze najkorzstniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa rękawic chirurgicznych

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic chirurgicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Heparyny drobnocząsteczkowe-Nadroparyna

Zał. nr 1 - Pakiet II - Heparyny drobnocząsteczkowe-Enoxaparinum natrium

Zał. nr 1 - Pakiet III - Heparyny drobnocząsteczkowe-Dalteparyna

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Bonviva

Zał. nr 1 - Pakiet V - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Rituximab (MabThera 500mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Leki różne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Heparyny drobnocząsteczkowe-Nadroparyna

Zał. nr 1 - Pakiet II - Heparyny drobnocząsteczkowe-Enoxaparinum natrium

Zał. nr 1 - Pakiet III - Heparyny drobnocząsteczkowe-Dalteparyna

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Bonviva

Zał. nr 1 - Pakiet V - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Rituximab (MabThera 500mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Leki różne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - opis tomografu

Zał. nr 5

Wzór umowy dzierżawy

Usługa udzielenia kredytu

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Aktualny odpis z KRS zawierający dane Zamawiającego

Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, i 2011 Zamawiającego

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/640/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/641/12

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXVIII/644/12

Wykaz kredytów zaciągniętych przez Zamawiającego

Wiekowanie należności Zamawiającego

Zobowiązania Zamawiajacego wg wieku

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Program naprawczy - założenia restrukturyzacji Szpitala

Plan rzeczowo-finansowy na 2012r.

Bilans na dzień 31.12.2011r.

Rachunek zysków i strat 2011r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Załączniki do sprawozdania za rok 2011

Rachunek przepływu środków pieniężnych 2011

Badanie biegłego - opinia + raport

Wiekowanie zobowiązań na dzień 30.09.2012r.

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa żywności, w tym mięsa i wędlin, w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności, w tym mięsa i wędlin, w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Mięso i wędliny

Zał. nr 1 - Pakiet II - Przyprawy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Woda mineralna

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - opis tomografu

Zał. nr 5

Wzór umowy dzierżawy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

http://www.suprabrokers.pl/?d=632

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Heparyny drobnocząsteczkowe-Nadroparyna

Zał. nr 1 - Pakiet II - Heparyny drobnocząsteczkowe-Enoxaparinum natrium

Zał. nr 1 - Pakiet III - Heparyny drobnocząsteczkowe-Dalteparyna

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Bonviva

Zał. nr 1 - Pakiet V - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Rituximab (MabThera 500mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Leki różne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet III - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Xarelto

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Tocilizumab (RoActemra)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Środki kontrastowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - opis tomografu

Zał. nr 5

Wzór umowy dzierżawy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Dostawa mięsa drobiowego i przypraw w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego i przypraw w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Mięso drobiowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Przyprawy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet III - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Xarelto

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Tocilizumab (RoActemra)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Środki kontrastowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Projekt umowy po zmianie

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa mięsa drobiowego i przypraw w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego i przypraw w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Mięso drobiowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Przyprawy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zmianie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet III - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Xarelto

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Tocilizumab (RoActemra)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Środki kontrastowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dezynfekcja skóry i błon śluzowych

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dezynfekcja skóry i błon śluzowych

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dezynfekcja skóry i błon śluzowych

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa mięsa drobiowego i przypraw w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego i przypraw w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Mięso drobiowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Przyprawy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zmianie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne i zestawy do żywienia dojelitowego

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjelistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzęt jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne i zestawy do żywienia dojelitowego

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjelistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzęt jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet III- Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Aqua pro injectione

Zał. nr 1 - Pakiet V - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Etanercept (Enbrel 50mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Infliximab (Remicade 100mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Adalimumab (Humira 40mg)

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Garamycin

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne i zestawy do żywienia dojelitowego

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjelistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzęt jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ po zmianie 2

Pytania o odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet III- Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Aqua pro injectione

Zał. nr 1 - Pakiet V - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Etanercept (Enbrel 50mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Infliximab (Remicade 100mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Adalimumab (Humira 40mg)

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Garamycin

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dezynfekcja skóry i błon śluzowych

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet III- Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Aqua pro injectione

Zał. nr 1 - Pakiet V - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Etanercept (Enbrel 50mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Infliximab (Remicade 100mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Adalimumab (Humira 40mg)

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Garamycin

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet III - Płyny infuzyjne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Garamycin po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne i zestawy do żywienia dojelitowego

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjelistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzęt jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ po zmianie 2

Pytania o odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet III- Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Aqua pro injectione

Zał. nr 1 - Pakiet V - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Etanercept (Enbrel 50mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Infliximab (Remicade 100mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Adalimumab (Humira 40mg)

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Garamycin

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet III - Płyny infuzyjne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Garamycin po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet III - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki neurologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Xarelto

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Tocilizumab (RoActemra)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Środki kontrastowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Dezynfekcja skóry rąk, ciała

Zał. nr 1 - Pakiet II - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet III - Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dezynfekcja skóry i błon śluzowych

Zał. nr 1 - Pakiet V - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet III- Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Aqua pro injectione

Zał. nr 1 - Pakiet V - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Etanercept (Enbrel 50mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Infliximab (Remicade 100mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Adalimumab (Humira 40mg)

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Garamycin

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet III - Płyny infuzyjne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Garamycin po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Cewniki do odsysania

Zał. nr 1 - Pakiet V - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Zgłębniki gastrostomijne i zestawy do żywienia dojelitowego

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Probówko-strzykawki

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjelistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Sprzęt jednorazowy elektromedyczny

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Igła do pobierania leków

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Igły do biopsji mostka

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Igły do naprawy łąkotek

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ po zmianie 2

Pytania o odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Rękawice diagnostyczno-zabiegowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Wkłady i pojemniki do ssaków po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Pojemniki na odpady szpitalne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki recepturowe

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Omeprazol

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki reumatologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Paski do glukometrów

Zał. nr 1 - Pakiet X - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Mannitol

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Surowice

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet III- Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Aqua pro injectione

Zał. nr 1 - Pakiet V - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Etanercept (Enbrel 50mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Infliximab (Remicade 100mg)

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Adalimumab (Humira 40mg)

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Garamycin

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet III - Płyny infuzyjne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Garamycin po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki recepturowe

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Omeprazol

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki reumatologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Paski do glukometrów

Zał. nr 1 - Pakiet X - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Mannitol

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Surowice

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki recepturowe

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Omeprazol

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki reumatologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Paski do glukometrów

Zał. nr 1 - Pakiet X - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Mannitol

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Surowice

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki recepturowe

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Omeprazol

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki reumatologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Paski do glukometrów

Zał. nr 1 - Pakiet X - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Mannitol

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Surowice

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki recepturowe

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Omeprazol

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki reumatologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Paski do glukometrów

Zał. nr 1 - Pakiet X - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Mannitol

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Surowice

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie usług pralniczych

Zamówienie w trybie z wolnej ręki na wykonanie usług pralniczych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Warzywa i owoce

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nabiał

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki recepturowe

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Omeprazol

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki reumatologiczne

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Paski do glukometrów

Zał. nr 1 - Pakiet X - Certolizumab (Cimzia 200mg)

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Mannitol

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Surowice

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Warzywa i owoce

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nabiał

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety.

PONOWIENIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA. PIERWOTNE, Z POWODU BŁĘDU TECHNICZNEGO, ZOSTAŁO USUNIĘTE - PRZENIESIONE DO "ZAKOŃCZONYCH"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych

POSTĘPOWANIE TRWA - LINK: http://www.szpitalmurcki.pl/BIP/index.php?id=106&p=209

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety.

PONOWIENIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA. PIERWOTNE, Z POWODU BŁĘDU TECHNICZNEGO, ZOSTAŁO USUNIĘTE - PRZENIESIONE DO "ZAKOŃCZONYCH"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe po zmianie

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety.

PONOWIENIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA. PIERWOTNE, Z POWODU BŁĘDU TECHNICZNEGO, ZOSTAŁO USUNIĘTE - PRZENIESIONE DO "ZAKOŃCZONYCH"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa żywności w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Warzywa i owoce

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nabiał

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety.

PONOWIENIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA. PIERWOTNE, Z POWODU BŁĘDU TECHNICZNEGO, ZOSTAŁO USUNIĘTE - PRZENIESIONE DO "ZAKOŃCZONYCH"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów szewnych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety.

PONOWIENIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA. PIERWOTNE, Z POWODU BŁĘDU TECHNICZNEGO, ZOSTAŁO USUNIĘTE - PRZENIESIONE DO "ZAKOŃCZONYCH"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne

Zał. nr 1 - Materiały szewne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet I - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Nici chirurgiczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Siatki przepuklinowe po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Murcki Sp. z o.o.

http://www.suprabrokers.pl/?d=756

Wykonanie usług pralniczych

Zamówienie w trybie z wolnej ręki na wykonanie usług pralniczych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowe sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Żel do cewnikowania

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Murcki Sp. z o.o.

http://www.suprabrokers.pl/?d=756

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Immunoglobulina ludzka

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Immunoglobulina przeciwtężcowa

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Dostawa jednorazowe sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Żel do cewnikowania

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Żel do cewnikowania po zmianie

Dostawa jednorazowe sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Żel do cewnikowania

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Żel do cewnikowania po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa jednorazowe sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy

Zał. nr 1 - Pakiet III - Żel do cewnikowania

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet II - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Żel do cewnikowania po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie oudzieleniu zamówienia

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Immunoglobulina ludzka

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Immunoglobulina przeciwtężcowa

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Immunoglobulina ludzka

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Immunoglobulina przeciwtężcowa

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Immunoglobulina ludzka

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Immunoglobulina przeciwtężcowa

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianach

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Immunoglobulina ludzka po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XXIV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XXV - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet XXVI - Płyny infuzyjne

Catering - przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 6a - wzór zamówienia na posiłki

Zał. nr 6b - wzór karty reklamacji

Zał. nr 7 - wykaz osób

Zał. nr 8 - wykaz podwykonawców

Wzór umowy

Catering - przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 6a - wzór zamówienia na posiłki

Zał. nr 6b - wzór karty reklamacji

Zał. nr 7 - wykaz osób

Zał. nr 8 - wykaz podwykonawców

Wzór umowy

Catering - przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 6a - wzór zamówienia na posiłki

Zał. nr 6b - wzór karty reklamacji

Zał. nr 7 - wykaz osób

Zał. nr 8 - wykaz podwykonawców

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Catering - przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 6a - wzór zamówienia na posiłki

Zał. nr 6b - wzór karty reklamacji

Zał. nr 7 - wykaz osób

Zał. nr 8 - wykaz podwykonawców

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Zał. nr 2 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Zał. nr 4 po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia po zmianie

Zał. nr 6a - wzór zamówienia na posiłki po zmianie

Zał. nr 6b - wzór karty reklamacji

Zał. nr 7 - wykaz osób po zmianie

Zał. nr 8 - wykaz podwykonawców po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringi oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringi oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringi oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringi oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Catering - przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 6a - wzór zamówienia na posiłki

Zał. nr 6b - wzór karty reklamacji

Zał. nr 7 - wykaz osób

Zał. nr 8 - wykaz podwykonawców

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Zał. nr 2 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Zał. nr 4 po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia po zmianie

Zał. nr 6a - wzór zamówienia na posiłki po zmianie

Zał. nr 6b - wzór karty reklamacji

Zał. nr 7 - wykaz osób po zmianie

Zał. nr 8 - wykaz podwykonawców po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Immunoglobulina ludzka

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Immunoglobulina przeciwtężcowa

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianach

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Immunoglobulina ludzka po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XXIV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XXV - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet XXVI - Płyny infuzyjne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringi oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie usług pralniczych

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Wykonanie usług pralniczych

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I

Zał. nr 1 - Pakiet II

Zał. nr 1 - Pakiet III

Zał. nr 1 - Pakiet IV

Zał. nr 1 - Pakiet V

Zał. nr 1 - Pakiet VI

Zał. nr 1 - Pakiet VII

Zał. nr 1 - Pakiet VIII

Zał. nr 1 - Pakiet IX

Zał. nr 1 - Pakiet X

Zał. nr 1 - Pakiet XI

Zał. nr 1 - Pakiet XII

Zał. nr 1 - Pakiet XIII

Zał. nr 1 - Pakiet XIV

Zał. nr 1 - Pakiet XV

Zał. nr 1 - Pakiet XVI

Zał. nr 1 - Pakiet XVII

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XIX

Zał. nr 1 - Pakiet XX

Zał. nr 1 - Pakiet XXI

Zał. nr 1 - Pakiet XXII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIV

Zał. nr 1 - Pakiet XXV

Zał. nr 1 - Pakiet XXVI

Zał. nr 1 - Pakiet XXVII

Zał. nr 1 - Pakiet XXVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIX

Zał. nr 1 - Pakiet XXX

Zał. nr 1 - Pakiet XXXI

Zał. nr 1 - Pakiet XXXII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIV

Zał. nr 1 - Pakiet XXXV

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVI

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIX

Zał. nr 1 - Pakiet XL

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Wzór umowy użyczenia pompy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I

Zał. nr 1 - Pakiet II

Zał. nr 1 - Pakiet III

Zał. nr 1 - Pakiet IV

Zał. nr 1 - Pakiet V

Zał. nr 1 - Pakiet VI

Zał. nr 1 - Pakiet VII

Zał. nr 1 - Pakiet VIII

Zał. nr 1 - Pakiet IX

Zał. nr 1 - Pakiet X

Zał. nr 1 - Pakiet XI

Zał. nr 1 - Pakiet XII

Zał. nr 1 - Pakiet XIII

Zał. nr 1 - Pakiet XIV

Zał. nr 1 - Pakiet XV

Zał. nr 1 - Pakiet XVI

Zał. nr 1 - Pakiet XVII

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XIX

Zał. nr 1 - Pakiet XX

Zał. nr 1 - Pakiet XXI

Zał. nr 1 - Pakiet XXII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIV

Zał. nr 1 - Pakiet XXV

Zał. nr 1 - Pakiet XXVI

Zał. nr 1 - Pakiet XXVII

Zał. nr 1 - Pakiet XXVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIX

Zał. nr 1 - Pakiet XXX

Zał. nr 1 - Pakiet XXXI

Zał. nr 1 - Pakiet XXXII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIV

Zał. nr 1 - Pakiet XXXV

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVI

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIX

Zał. nr 1 - Pakiet XL

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Wzór umowy użyczenia pompy

Zmiana SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet - XXXIV po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXXV po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVIII po zmianie

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I

Zał. nr 1 - Pakiet II

Zał. nr 1 - Pakiet III

Zał. nr 1 - Pakiet IV

Zał. nr 1 - Pakiet V

Zał. nr 1 - Pakiet VI

Zał. nr 1 - Pakiet VII

Zał. nr 1 - Pakiet VIII

Zał. nr 1 - Pakiet IX

Zał. nr 1 - Pakiet X

Zał. nr 1 - Pakiet XI

Zał. nr 1 - Pakiet XII

Zał. nr 1 - Pakiet XIII

Zał. nr 1 - Pakiet XIV

Zał. nr 1 - Pakiet XV

Zał. nr 1 - Pakiet XVI

Zał. nr 1 - Pakiet XVII

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XIX

Zał. nr 1 - Pakiet XX

Zał. nr 1 - Pakiet XXI

Zał. nr 1 - Pakiet XXII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIV

Zał. nr 1 - Pakiet XXV

Zał. nr 1 - Pakiet XXVI

Zał. nr 1 - Pakiet XXVII

Zał. nr 1 - Pakiet XXVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIX

Zał. nr 1 - Pakiet XXX

Zał. nr 1 - Pakiet XXXI

Zał. nr 1 - Pakiet XXXII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIV

Zał. nr 1 - Pakiet XXXV

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVI

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIX

Zał. nr 1 - Pakiet XL

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Wzór umowy użyczenia pompy

Zmiana SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet - XXXIV po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXXV po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVIII po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet X po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Zał. nr 1 po zmianie 2

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet III - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Leki psychotropowe i odurzające

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Leki psychotropowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet X - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Immunoglobulina ludzka

Zał. nr 1 - Pakiet XIV - Woda typu Respiflo

Zał. nr 1 - Pakiet XV - Środki kontrastowe

Zał. nr 1 - Pakiet XVI - Surowice

Zał. nr 1 - Pakiet XVII - Albumina

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XIX - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XX - Immunoglobulina przeciwtężcowa

Zał. nr 1 - Pakiet XXI - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 1 - Pakiet XXII - Żywienie dojelitowe

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianach

Zał. nr 1 - Pakiet II - Leki różne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XIII - Immunoglobulina ludzka po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII - Antybiotyki

Zał. nr 1 - Pakiet XXIV - Leki różne

Zał. nr 1 - Pakiet XXV - Płyny infuzyjne

Zał. nr 1 - Pakiet XXVI - Płyny infuzyjne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryknych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy

Wzór umowy dostawy z bezpłatnym serwisowaniem aparatów

Wzór umowy z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I

Zał. nr 1 - Pakiet II

Zał. nr 1 - Pakiet III

Zał. nr 1 - Pakiet IV

Zał. nr 1 - Pakiet V

Zał. nr 1 - Pakiet VI

Zał. nr 1 - Pakiet VII

Zał. nr 1 - Pakiet VIII

Zał. nr 1 - Pakiet IX

Zał. nr 1 - Pakiet X

Zał. nr 1 - Pakiet XI

Zał. nr 1 - Pakiet XII

Zał. nr 1 - Pakiet XIII

Zał. nr 1 - Pakiet XIV

Zał. nr 1 - Pakiet XV

Zał. nr 1 - Pakiet XVI

Zał. nr 1 - Pakiet XVII

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XIX

Zał. nr 1 - Pakiet XX

Zał. nr 1 - Pakiet XXI

Zał. nr 1 - Pakiet XXII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIV

Zał. nr 1 - Pakiet XXV

Zał. nr 1 - Pakiet XXVI

Zał. nr 1 - Pakiet XXVII

Zał. nr 1 - Pakiet XXVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIX

Zał. nr 1 - Pakiet XXX

Zał. nr 1 - Pakiet XXXI

Zał. nr 1 - Pakiet XXXII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIV

Zał. nr 1 - Pakiet XXXV

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVI

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIX

Zał. nr 1 - Pakiet XL

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Wzór umowy użyczenia pompy

Zmiana SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet - XXXIV po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXXV po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVIII po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet X po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Zał. nr 1 po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryknych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy

Wzór umowy dostawy z bezpłatnym serwisowaniem aparatów

Wzór umowy z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 2 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Zał. nr 4 po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Wzór umowy dostawy po zmianie

Wzór umowy z bezpłatnym serwisowaniem po zmianie

Wzór umowy dzierżawy (z bezpłatnym użyczeniem aparatów po zmianie)

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryknych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy

Wzór umowy dostawy z bezpłatnym serwisowaniem aparatów

Wzór umowy z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 2 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Zał. nr 4 po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Wzór umowy dostawy po zmianie

Wzór umowy z bezpłatnym serwisowanie po zmianie

Wzór umowy dzierżawy (z bezpłatnym użyczeniem aparatów po zmianie)

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryknych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy

Wzór umowy dostawy z bezpłatnym serwisowaniem aparatów

Wzór umowy z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 2 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Zał. nr 4 po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Wzór umowy dostawy po zmianie

Wzór umowy z bezpłatnym serwisowanie po zmianie

Wzór umowy dzierżawy (z bezpłatnym użyczeniem aparatów po zmianie)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryknych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy

Wzór umowy dostawy z bezpłatnym serwisowaniem aparatów

Wzór umowy z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 2 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Zał. nr 4 po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Wzór umowy dostawy po zmianie

Wzór umowy z bezpłatnym serwisowanie po zmianie

Wzór umowy dzierżawy (z bezpłatnym użyczeniem aparatów po zmianie)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieodraniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy - dostawa

Wzór umowy - dzierżawa

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Informacja o zmianie SIWZ

Wzór umowy po zmianie

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Informacja o zmianie SIWZ

Wzór umowy po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Informacja o zmianie SIWZ

Wzór umowy po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 3 po zmianie

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieodraniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy - dostawa

Wzór umowy - dzierżawa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieodraniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy - dostawa

Wzór umowy - dzierżawa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Wzór umowy - dostawa po zmianie

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA
do badania sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I

Zał. nr 1 - Pakiet II

Zał. nr 1 - Pakiet III

Zał. nr 1 - Pakiet IV

Zał. nr 1 - Pakiet V

Zał. nr 1 - Pakiet VI

Zał. nr 1 - Pakiet VII

Zał. nr 1 - Pakiet VIII

Zał. nr 1 - Pakiet IX

Zał. nr 1 - Pakiet X

Zał. nr 1 - Pakiet XI

Zał. nr 1 - Pakiet XII

Zał. nr 1 - Pakiet XIII

Zał. nr 1 - Pakiet XIV

Zał. nr 1 - Pakiet XV

Zał. nr 1 - Pakiet XVI

Zał. nr 1 - Pakiet XVII

Zał. nr 1 - Pakiet XVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XIX

Zał. nr 1 - Pakiet XX

Zał. nr 1 - Pakiet XXI

Zał. nr 1 - Pakiet XXII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIV

Zał. nr 1 - Pakiet XXV

Zał. nr 1 - Pakiet XXVI

Zał. nr 1 - Pakiet XXVII

Zał. nr 1 - Pakiet XXVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXIX

Zał. nr 1 - Pakiet XXX

Zał. nr 1 - Pakiet XXXI

Zał. nr 1 - Pakiet XXXII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIV

Zał. nr 1 - Pakiet XXXV

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVI

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVIII

Zał. nr 1 - Pakiet XXXIX

Zał. nr 1 - Pakiet XL

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Wzór umowy użyczenia pompy

Zmiana SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet - XXXIV po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXXV po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XXXVIII po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 - Pakiet X po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryknych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy

Wzór umowy dostawy z bezpłatnym serwisowaniem aparatów

Wzór umowy z bezpłatnym użyczeniem aparatów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 2 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Zał. nr 4 po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Wzór umowy dostawy po zmianie

Wzór umowy z bezpłatnym serwisowanie po zmianie

Wzór umowy dzierżawy (z bezpłatnym użyczeniem aparatów po zmianie)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieodraniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy - dostawa

Wzór umowy - dzierżawa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Wzór umowy - dostawa po zmianie

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Informacja o zmianie SIWZ

Wzór umowy po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 3 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o prawidłowym terminie składania ofert

Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o prawidłowym terminie składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o prawidłowym terminie składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o prawidłowym terminie składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o prawidłowym terminie składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 2

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego tomografu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Catering - przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 6a - wzór zamówienia na posiłki

Zał. nr 6b - wzór karty reklamacji

Zał. nr 7 - wykaz osób

Zał. nr 8 - wykaz podwykonawców

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianie

Zał. nr 2 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Zał. nr 4 po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia po zmianie

Zał. nr 6a - wzór zamówienia na posiłki po zmianie

Zał. nr 6b - wzór karty reklamacji

Zał. nr 7 - wykaz osób po zmianie

Zał. nr 8 - wykaz podwykonawców po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringu oraz usługi portierskie

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej mienia i osób na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o., usługi monitoringi oraz usługi portierskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie usług pralniczych

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o idzieleniu zamówienia

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Zał. nr 1 po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o prawidłowym terminie składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o prawidłowym terminie składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieodraniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy - dostawa

Wzór umowy - dzierżawa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 3 po zmianie

Wzór umowy - dostawa po zmianie

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Informacja o zmianie SIWZ

Wzór umowy po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 3 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dzierżawy instrumentarium

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dzierżawy instrumentarium

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dzierżawy instrumentarium

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy dostawy z komisem

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Wzór umowy

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 6 po zmianie

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dzierżawy instrumentarium

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy dostawy z komisem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dzierżawy instrumentarium

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy dostawy z komisem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 6 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Wzór umowy

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dzierżawy instrumentarium

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy dostawy z komisem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ po zmianie 2

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ po zmianie 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. na 1 po zmianie

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ po zmianie 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. na 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ po zmianie 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. na 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Murcki Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Murcki Sp. z o.o.

link

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Murcki Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Murcki Sp. z o.o.

link

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa drobnych wyrobówmedycznych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Dostawa drobnych wyrobówmedycznych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzerżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dostawy - Pakiet II, XI, XVIII

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dzierżawy

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzerżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dostawy - Pakiet II, XI, XVIII

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Dostawa drobnych wyrobówmedycznych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzerżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dostawy - Pakiet II, XI, XVIII

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzerżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dostawy - Pakiet II, XI, XVIII

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Dostawa drobnych wyrobówmedycznych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 2

Wzór umowy po zmianie

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 2

Wzór umowy po zmianie

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzerżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dostawy - Pakiet II, XI, XVIII

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentariów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentariów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy dostawy

Wzór umowy dzierżawy

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentariów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentariów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy dostawy

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania o odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Zał. nr 10

Zał. nr 11

Wzór umowy

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Zał. nr 10

Zał. nr 11

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Zał. nr 10

Zał. nr 11

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentariów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentariów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy dostawy

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania o odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Zał. nr 10

Zał. nr 11

Wzór umowy

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 2

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzerżawą instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy dostawy z komisem

Wzór umowy dostawy - Pakiet II, XI, XVIII

Wzór umowy dostawy - Pakiet VI

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 2

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentariów w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentariów w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy dostawy

Wzór umowy dzierżawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania o odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Zał. nr 10

Zał. nr 11

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Zał. nr 10

Zał. nr 11

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

SIWZ po zmianie 2

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Nowy wzór umowy dla Pakietów VIII, IX, X, XI, XIII i XXXI

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Nowy wzór umowy dla Pakietów VIII, IX, X, XI, XIII i XXXI

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie 2

załącznik nr 1 po zmianie 2

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Nowy wzór umowy dla Pakietów VIII, IX, X, XI, XIII i XXXI

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie 2

załącznik nr 1 po zmianie 2

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Nowy wzór umowy dla Pakietów VIII, IX, X, XI, XIII i XXXI

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie 2

załącznik nr 1 po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Nowy wzór umowy dla Pakietów VIII, IX, X, XI, XIII i XXXI

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie 2

załącznik nr 1 po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Nowy wzór umowy dla Pakietów VIII, IX, X, XI, XIII i XXXI

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ po zmianie 2

załącznik nr 1 po zmianie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - Wzór umowy

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 6 - Wzór umowy po zmianie

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 6 - Wzór umowy po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 6 - Wzór umowy po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Zał. nr 6 - Wzór umowy po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniiczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniiczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniiczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniiczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniiczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniiczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Prawidłowa (skorygowana) informacja o złożonych ofertach

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - wzór umowy

Zał. nr 5

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniiczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Prawidłowa (skorygowana) informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Dostawa nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Dostawa nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania INFOMEDICA/AMMS

 Zamówienie w trybie z wolnej ręki na objęcie nadzorem autorskim oprogramowania INFOMEDICA/AMMS

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dostawa nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - wzór umowy

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - wzór umowy

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

informacja_o_omylce_pisarskiej_w_SIWZ

Dostawa nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Pytania i odpowiedzi, zmiany

informacja_o_zlozonych_ofertach

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - wzór umowy

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

informacja_o_omylce_pisarskiej_w_SIWZ

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - wzór umowy

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

informacja_o_omylce_pisarskiej_w_SIWZ

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Pytania i odpowiedzi, zmiany

informacja_o_zlozonych_ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Pytania i odpowiedzi, zmiany

informacja_o_zlozonych_ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - wzór umowy

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

informacja_o_omylce_pisarskiej_w_SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4 - wzór umowy

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

informacja_o_omylce_pisarskiej_w_SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o złożonych ofertach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Catering - przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostarczanie całodzienneywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Catering - przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostarczanie całodzienneywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Catering - przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostarczanie całodzienneywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Catering - przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostarczanie całodzienneywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zmiana SIWZ oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 word

Zał. nr 2 - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 word

Zał. nr 2 - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Catering - przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostarczanie całodzienneywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zmiana SIWZ oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 3

Zał. nr 1 po zmianie 2

Zał. nr 5 po zmianie

Zał. nr 6 po zmianie

Catering - przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostarczanie całodzienneywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zmiana SIWZ oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 3

Zał. nr 1 po zmianie 2

Zał. nr 5 po zmianie

Zał. nr 6 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany - korekta (terminy)

Catering - przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostarczanie całodzienneywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zmiana SIWZ oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 3

Zał. nr 1 po zmianie 2

Zał. nr 5 po zmianie

Zał. nr 6 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany - korekta (terminy)

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 word

Zał. nr 2 - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania o odpowiedzi, zmiany

Catering - przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostarczanie całodzienneywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zmiana SIWZ oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 3

Zał. nr 1 po zmianie 2

Zał. nr 5 po zmianie

Zał. nr 6 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany - korekta (terminy)

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania

Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Zał. nr 1 po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Catering - przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie i dostarczanie całodzienneywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zmiana SIWZ oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 3

Zał. nr 1 po zmianie 2

Zał. nr 5 po zmianie

Zał. nr 6 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany - korekta (terminy)

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o (udzieleniu zamówienia) unieważnieniu postępowania

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty oraz uniewaznieniu postępowania

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 word

Zał. nr 2 - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania o odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 5 po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty oraz uniewaznieniu postępowania

Ogłoszenie o (udzieleniu zamówienia) unieważnieniu postępowania

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 word

Zał. nr 2 - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania o odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Korekta informacji o złożonych ofertach

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony  na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony  na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Informacja o złożonych ofertach

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony  na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o (udzieleniu zamówienia) unieważnieniu postępowania

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 word

Zał. nr 2 - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania o odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Korekta informacji o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony  na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony  na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Informacja o złożonych ofertach

Korekta informacji o złożonych ofertach

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony  na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzysniejszejoferty

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Informacja o złożonych ofertach

Korekta informacji o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

 Przetarg nieograniczony  na Katering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 6a

Zał. nr 6b

Zał. nr 6c

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzysniejszejoferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 word

Zał. nr 2 - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania o odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Korekta informacji o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Informacja o złożonych ofertach

Korekta informacji o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Informacja o złożonych ofertach

Korekta informacji o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dosatwę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ - wersja do zaimplementowania

Zał. nr 2 - JEDZ - word

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 po zmianie

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Informacja o złożonych ofertach

Korekta informacji o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wykonywanie usług pralniczych

 Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków

 Zamówienie w trybie z wolnej ręki na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Wykonywanie usług pralniczych

 Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Wykonywanie usług pralniczych

 Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Usługa ubezpieczenia Szpitala Murcki Sp. z o.o.

 Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Szpitala Murcki Sp. z o.o.

link do strony, na której znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ

Wykonywanie usług pralniczych

 Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa ubezpieczenia Szpitala Murcki Sp. z o.o.

 Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Szpitala Murcki Sp. z o.o.

link do strony, na której znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2 - JEDZ word

Zał. nr 2 - JEDZ wersja do zaimplementowania

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Informacja o złożonych ofertach

Korekta informacji o złożonych ofertach

Wykonywanie usług pralniczych

 Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług pralniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2