Szpital Murcki Sp. z o.o. zatrudni

SPECJALISTĘ  DS. ORGANIZACYJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za współtworzenie i archiwizację wewnętrznych aktów normatywnych, prowadzenie rejestrów dokumentów oraz przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Współtworzenie wewnętrznych aktów normatywnych związanych z funkcjonowaniem Spółki (uchwały organów Spółki, regulaminy, instrukcje) oraz ich kompletowanie i archiwizacja.
 • Nadzór nad wdrażaniem procedur wewnętrznych przyjętych do realizacji.
 • Nadzór nad aktualizacją aktów normatywnych oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy ich aktualizacji.
 • Prowadzenie rejestrów umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przygotowywanie planów przetargów, sprawozdań i innych dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami.
 • Przygotowywanie projektów pism, dokumentów, raportów i prezentacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane prawo, administracja, zarządzanie).
 • Doświadczenie zawodowe, mile widziane na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie Zamawiającego
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa spółek handlowych, prawa zamówień publicznych oraz zasad funkcjonowania jednostek sektora ochrony zdrowia.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office, Excel).
 • Bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Kierownik Działu Kadr – Izabela Pytlik; 

tel. 32 255 61 62 wew. 294 (w godz. 7.30-14.30);

email: [email protected]