Zaznacz stronę

Szpital Murcki Sp. z o.o. zatrudni

PRACOWNIKA W DZIALE PŁAC

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna  za organizowanie i realizowanie systemu wypłat pracowniczych w Szpitalu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń,
 • przygotowanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie lub umów o dzieło,
 • sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników, zleceniobiorców oraz świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne,
 • sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac,
 • przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego,
 • okresowa analiza funduszu pracy,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (min. 2 lata)
 • biegła znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 • biegła znajomość obsługi komputera (m. in. Office),
 • znajomość programów kadry i płace oraz Płatnik,
 • samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

DODATKOWE ATUTY

 • doświadczenie w placówkach służby zdrowia ,
 • znajomość programu InfoMedica.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Kierownik Działu Kadr – Izabela Pytlik; 

tel. 32 255 61 62 wew. 294 (w godz. 7.30-14.30);

email: [email protected]

 

Rozmiar Czcionki
Kontrast