Zaznacz stronę

 

Szpital Murcki Sp. z o.o. zatrudni

SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksowe przygotowywanie oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • przygotowywanie i bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami określającymi zasady udzielania zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki w tym zakresie,
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • tworzeniu planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych rejestrów i baz danych związanych z zamówieniami publicznymi,
 • współpraca z komórkami wnioskującymi w zakresie przygotowywania postępowań przetargowych,
 • przygotowywanie planów przetargów, regulaminów, sprawozdań i innych dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami.
 • śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów pism, dokumentów, raportów zgodnie z zapotrzebowaniem.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe (preferowane),
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub posiadanie wykształcenia z zakresu zamówień publicznych,
 • praktyczna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowych,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office, Excel),
 • bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Kierownik Działu Kadr – Izabela Pytlik; 

tel. 32 255 61 62 wew. 294 (w godz. 7.30-14.30);

email: [email protected]