Zaznacz stronę

Z wielką radością i przyjemnością pragniemy poinformować, iż Szpital Murcki Sp. z o.o. pozyskał środki unijne w wysokości 629 731,00 zł na zakup aparatu RTG śródoperacyjnego oraz diatermii elektrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Nowoczesny aparat RTG (wykorzystywany na bloku operacyjnym podczas zabiegów) umożliwi wykonanie projekcji zdjęciowej bez konieczności szerokiego otwierania tkanek w celu uwidocznienia miejsca złamania, co przekłada się zmniejszenie dokonywanego nacięcia, skrócenie czasu operacji i zredukowanie bólu pooperacyjnego (w tym stosowanych leków przeciwbólowych). 

Diatermia elektrochirurgiczna da chirurgom możliwość wykonywania dotychczas niedostępnych czynności wewnątrz stawu, co poprawi jakość i ostateczny wynik zabiegu.