Zaznacz stronę

PRACA DLA LEKARZA

Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ( POZ )

przyjmującego deklaracje wyboru

Wymagania niezbędne:

 1. Czynne Prawo wykonywania zawodu.

 2. Lekarz posiadający kwalifikacje określone w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz w art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), tj. Lekarz:

  1. posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub

  2. odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej lub

  3. posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub

  4. posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, który udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie ustawy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172).

 3. Kwalifikacje mile widziane: dodatkowa specjalizacja w zakresie medycyny pracy.

Oferujemy elastyczne warunki zatrudnienia ( możliwa umowa o pracę, kontrakt lub inna umowa, pełny lub niepełny wymiar czasu pracy ) oraz możliwość współpracy w innych obszarach (konsultacje, badania, dyżury itp.).

 Kontakt: tel.: 32 255 61 63 lub email: [email protected]

Inne oferty pracy dla lekarzy: https://www.szpitalmurcki.pl/?page_id=258