Projekt pn. „Ergonomia podstawą pracy w Szpitalu Murcki Sp. z o.o.”

  Szpital Murcki Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Ergonomia podstawą pracy w Szpitalu Murcki Sp. z o.o.” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa  8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i … Czytaj dalej Projekt pn. „Ergonomia podstawą pracy w Szpitalu Murcki Sp. z o.o.”