Szpital Murcki Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Na zdrowie Murcki!”.

  Nazwa projektu: „Na zdrowie Murcki !” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej … Czytaj dalej Szpital Murcki Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Na zdrowie Murcki!”.