„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ZOL, DPS, ZPO i hospicjów na czas Covid-19” – 2020

Szpital Murcki Sp. z o. o.  współrealizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich:  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Szpitalowi Murcki Sp . z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powierzono współrealizację grantu na … Czytaj dalej „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ZOL, DPS, ZPO i hospicjów na czas Covid-19” – 2020