Zaznacz stronę

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ZOL, DPS, ZPO i hospicjów na czas Covid-19” – 2020

Szpital Murcki Sp. z o. o.  współrealizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich:  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Szpitalowi Murcki Sp . z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powierzono współrealizację grantu na „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych na czas COVID-19″. Realizacja zadań polega na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej.

Dofinansowanie projektu:  148 778,73 zł