Zaznacz stronę

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ZOL, DPS, ZPO i hospicjów na czas Covid-19” – 2021

Szpital Murcki Sp. z o. o.  współrealizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich:  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu:  142 994,94 zł