Kierownik oddziału:

 • dr n. med. Wojciech Stanek – kierownik oddziału, specjalista I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych

Personel

 • lek. Beata Budzińska –  starszy asystent, specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych
 • lek. Anna Adamczyk – starszy asystent, specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych
 • lek. Katarzyna Olczak – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
 • mgr Bożena Koźmińska – pielęgniarka oddziałowa

Liczba łóżek:  35

Lokalizacja oddziału w budynku: oddział wewnętrzny znajduje się na parterze oraz I i II piętrze budynku

Lokalizacja oddziału na terenie Szpitala: Szpital posiada osiem oddziałów rozmieszczonych
w czterech budynkach. Plan Szpitala prezentuje mapa – pobierz mapę klikając w link ( pobierz plik )

Kontakt telefoniczny:

– Wykaz numerów łączących z centralą Szpitala: 32 255 61 62
– Wykaz numerów wewnętrznych do poszczególnych komórek Oddziału:

 • Ordynator oddziału – wew. 213
 • Sekretariat – wew. 263
 • Dyżurka lekarska parter – wew. 220
 • Dyżurka lekarska I piętro – wew. 219
 • Pielęgniarka oddziałowa: 210
 • Dyżurka pielęgniarek: – wew. 214
 • Pokój zabiegowy – wew. 221
 • Pracownia USG, ergometrii – wew. 222
 • Izba przyjęć – wew. 215

Przyjęcie na oddział – ważne informacjelink

Galeria:

Profil działalności

Oddział świadczy wysokospecjalistyczne usługi medyczne w systemie ostro dyżurowym w zakresie chorób wewnętrznych, a w szczególności schorzeń układu sercowo- naczyniowego, pokarmowego, oddechowego oraz z zakresu endokrynologii i schorzeń metabolicznych. Personel oddziału stanowi  stale podnosząca swój poziom wiedzy na kongresach i sympozjach wysoko wyspecjalizowana kadra lekarzy  i pielęgniarek.

Dbamy też o wysoki standard usług zgodnych z Europejskimi i światowymi wytycznymi towarzystw naukowych. Poza wiedzą naszym celem jest indywidualne i empatyczne podejście do każdego chorego. Oddział przygotowany jest organizacyjnie i merytorycznie również do terapii osób starszych. U wymagających tego chorych diagnostykę osób starczych poszerzamy o Całościową Ocenę Geriatryczną, korzystamy też ze wsparcia psychologa oraz dietetyka jak również oddziału rehabilitacji.

Oddział posiada nowoczesną bazę diagnostyczną opartą na pracowniach usg ( wykonujemy badania sonograficzne w pełnym zakresie obejmujące też badania naczyniowe i echokardiograficzne),  ekg (z badaniami holterowskimi, ergometrii ) oraz spirometrii. Personel wykonujący badania sonograficzne posiada certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ultasonograficznego oraz Europejskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego EUROSON. Oddział korzysta ze szpitalnej pracowni endoskopowej przewodu pokarmowego, rtg oraz tomogarafii komputerowej.

Oddział udziela w ciągu roku do 1500 hospitalizacji.

Sprzęt specjalistyczny :  

 • system holtera ekg HP 12+
  sstem holtera ciśnieniowego BOSO TM-2430 
  aparat Logiq P6 pro  
  system do badań wysiłkowych ekg model X-Scribe 
  spirometr abc Pneumo RS  
  aparat ekg 12 kanałowy  
  defibrylator Philips Heartstart XL