Ordynator oddziału:   

 • lek. Józef Niegłos – ordynator, specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych i medycyny pracy, specjalista I stopnia z zakresu patomorfologii

Personel:

 • lek. Beata Budzińska – zastępca ordynatora, specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych
 • lek. Anna Adamczyk – starszy asystent, specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych
 • lek. Jolanta Szymura – Kłos –  starszy asystent, specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych
 • lek. Katarzyna Olczak – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
 • mgr Bożena Koźmińska – pielęgniarka oddziałowa

Liczba łóżek:  35

Lokalizacja oddziału w budynku: oddział wewnętrzny znajduje się na parterze oraz I i II piętrze budynku

Lokalizacja oddziału na terenie Szpitala: Szpital posiada osiem oddziałów rozmieszczonych
w czterech budynkach. Plan Szpitala prezentuje mapa – pobierz mapę klikając w link ( pobierz plik )

Kontakt telefoniczny:

– Wykaz numerów łączących z centralą Szpitala: 32 255 61 62
– Wykaz numerów wewnętrznych do poszczególnych komórek Oddziału:

 • Ordynator oddziału – wew. 213
 • Sekretariat – wew. 263
 • Dyżurka lekarska parter – wew. 220
 • Dyżurka lekarska I piętro – wew. 219
 • Pielęgniarka oddziałowa: 210
 • Dyżurka pielęgniarek: – wew. 214
 • Pokój zabiegowy – wew. 221
 • Pracownia USG, ergometrii – wew. 222
 • Izba przyjęć – wew. 215

Przyjęcie na oddział – ważne informacjelink

Galeria:

Profil działalności: Oddział świadczy usługi medyczne w systemie ostro dyżurowym w zakresie chorób wewnętrznych, a w szczególności schorzeń układu sercowo- naczyniowego, pokarmowego, oddechowego oraz z zakresu endokrynologii i schorzeń metabolicznych. Posiada nowoczesną bazę diagnostyczną opartą na pracowniach usg ( w tym badania UKG i naczyń), ekg (z badaniami holterowskimi, ergometrii ) oraz spirometrii. Korzysta ze szpitalnej pracowni endoskopowej przewodu pokarmowego, rtg oraz tomogarafii komputerowej. Ma zagwarantowany dostęp do konsultacji specialistycznych w tym psychologa. Korzysta z pomocy Zakładu Rehabilitacji: w szczególności w zakresie kinezyterapii. Udziela w ciągu roku do 1500 hospitalizacji.
Oddział posiada akredytację do specjalizowania lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych.

Sprzęt specjalistyczny :  

 • system holtera ekg HP 12+
 • sstem holtera ciśnieniowego BOSO TM-2430 
 • aparat Logiq P6 pro  
 • system do badań wysiłkowych ekg model X-Scribe 
 • spirometr abc Pneumo RS  
 • aparat ekg 12 kanałowy  
 • defibrylator Philips Heartstart XL