Zaznacz stronę

wynik

Szukaj Ponownie

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;

$czego=$_POST[’czego’];
$string=$_POST[’string’];

if ($string==”) {
$string=”0″;
}
else
{
}

echo ” „;
echo ” „;

$host = „localhost”;
$username = „strona”;
$password = „strona12”;
$database = „strona”;

$polaczenie = mysql_connect($host, $username, $password);
mysql_select_db($database, $polaczenie);

$DATA=date(„Y-m-d H:i:00″);

//WHERE tytul LIKE \”%$string%\”

//$zapytanie = „SELECT * FROM telefony WHERE \”%$czego%\” LIKE \”%$string%\””;

$zapytanie = „SELECT * FROM telefonypac WHERE `nazwa` LIKE '%$string%’ Or klucze LIKE '%$string%’ Or telefon2 LIKE '%$string%’ Or telefon LIKE '%$string%’ „;

//$zapytanie = „SELECT * FROM telefony WHERE widocznosc=’wszyscy’ and (`jednostka` LIKE \”%$string%\” Or `klucze` LIKE \”%$string%\” Or `komorka` LIKE \”%$string%\” Or `telefon` LIKE \”%$string%\” Or `dokladna` LIKE \”%$string%\”) „;

//$zapytanie=”SELECT * FROM telefony WHERE widocznosc=wszyscy and (jednostka LIKE '%\”.$string.\”%’ Or klucze LIKE '%\”.$string\”.%’ Or komorka LIKE '%\”.$string.\”%’ Or telefon LIKE '%\”.$string.\”%’ Or dokladna LIKE '%\”.$string.\”%’)”;

$dzialaj=mysql_query($zapytanie);

while ($pole = mysql_fetch_row($dzialaj))
{

print( „

„);

print( „

„);

print( „

„);

}

?>

Nazwa jednostki: Numer Miejski: Numer WeW::
„.$pole[3].” „.$pole[1].” „.$pole[2].”