Zaznacz stronę
Pracownia RTG mieści się w budynku Oddziału Chirurgii (parter)

Rejestracja: 32 255 61 62 wew. 229

Oferujemy następujący zakres badań RTG:                                             

  • klatka piersiowa a – p
  • boczne klatki piersiowej
  • żebra
  • czaszka
  • Kr. C
  • Kr. Th
  • Kr. L-S
  • bark, łopatka, biodro
  • kość ramienna, przedramienna, udo
  • ręka, stopa, staw skokowy                                      
  • staw  kolanowy
  • kość miednicy, jama brzuszna
  • żołądek
  • wlew kontrastowy (wykonywany jest tylko wśród pacjentów przebywających na oddziale
  • urografia

 

RTG jamy brzusznej oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Przygotowanie do badania:

 • w ciągu dwóch dni poprzedzających badanie dieta powinna być półpłynna, nie należy jeść warzyw, owoców, ciemnego pieczywa ani pić napojów gazowanych
 • w dniu poprzedzającym badanie nie powinno się jeść kolacji
 • w dniu badania powinno się pozostać na czczo
 • w dniu badania należy powstrzymać się od palenia papierosów
 • na badanie ( w miarę możliwości ) pacjent powinien przynieść całą dokumentację medyczną, dotyczącą diagnozowanego schorzenia, zwłaszcza poprzednie wyniki badań obrazowych, jeżeli były wykonywane

Przeciwwskazania do wykonania badania: ciąża

RTG odcinka szyjnego oraz rąk

Przygotowanie do badania:

 • na czas wykonania zdjęcia RTG niezbędne jest zdjęcie biżuterii
 • na badanie ( w miarę możliwości ) pacjent powinien przynieść całą dokumentację medyczną,
  dotyczącą diagnozowanego schorzenia, zwłaszcza poprzednie wyniki badań obrazowych, jeżeli były
  wykonywane

Przeciwwskazania do wykonania badania: ciąża

Urografia

Urografia jest badaniem radiologicznym wykorzystywanym w urologii w celu dokonania oceny całego układu moczowego: miąższu nerek, układu kielichowo – miedniczkowego, moczowodów, pęcherza moczowego. W trakcie badania dożylnie podawany jest pacjentowi środek kontrastowy ( zagęszczony i wydalany przez nerki ), uwidaczniający się na zdjęciach rentgenowskich wykonywanych w określonych odstępach czasu.

Przygotowanie do badania:

 • w ciągu dwóch dni poprzedzających badanie dieta powinna być półpłynna, nie należy jeść warzyw, owoców, ciemnego pieczywa ani pić napojów gazowanych
 • w dniu poprzedzającym badanie nie powinno się jeść kolacji
 • w dniu badania powinno się pozostać na czczo
 • w dniu badania należy powstrzymać się od palenia papierosów
 • na badanie ( w miarę możliwości ) pacjent powinien przynieść całą dokumentację medyczną, dotyczącą diagnozowanego schorzenia, zwłaszcza poprzednie wyniki badań obrazowych, jeżeli były wykonywane

Przebieg badania:

W trakcie badania pacjent przyjmuje pozycję leżącą na stole nad którym znajduje się aparat rentgenowski. Następnie, w określonych odstępach czasu, wykonywana jest seria zdjęć przed i po podaniu kontrastu. Badanie trwa 30 – 40 min.

Przeciwwskazania do wykonania badania:  ciąża, niewydolność nerek, uczulenie na środki kontrastowe

Pozostałe badania RTG:

Przygotowanie do badania:

 • nie wymagają wcześniejszego przygotowania
 • na badanie ( w miarę możliwości ) pacjent powinien przynieść całą dokumentację medyczną, dotyczącą diagnozowanego schorzenia, zwłaszcza poprzednie wyniki badań obrazowych, jeżeli były wykonywane

Przeciwwskazania do wykonania badania: ciąża