Zaznacz stronę

Przyjęcie do Szpitala

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Szpitala

Przyjęcie do Szpitala PLANOWE

1 ) aktualne skierowanie ( ważne 30 dni ), wystawione przez lekarza POZ, lekarzy indywidualnych praktyk lekarskich i lekarzy specjalistów ( skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego z podpisem )

2 ) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ( ważna informacja – czytaj dalej>>> )

3 ) NIP pracodawcy lub własny ( w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej )

4 ) dokumentacja z prowadzonego procesu leczenia bądź z poprzednich pobytów w szpitalu, jeżeli pacjent posiada

5 ) lista przyjmowanych na stałe leków

Przyjęcia do Szpitala NAGŁE

  •  W stanach bezpośredniego zagrożenia życia nie jest wymagane skierowanie na leczenie lub hospitalizację