Zaznacz stronę

Szpital Murcki Sp. z o.o.

ul Sokołowskiego 2
40-749 Katowice

Oddziały Szpitalne

Leczenie Pacjentów w Szpitalu Murcki Sp. z o.o. w Katowicach odbywa się w siedmiu oddziałach szpitalnych

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

Opiekę nad pacjentami w Zakładzie sprawują lekarz, pielęgniarki, rehabilitanci, opiekunki medyczne, psycholog, terapeuta zajęciowy i personel pomocniczy.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych i Dzieci. Poradnia świadczy nieodpłatne usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NŚOZ 2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NŚOZ 2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Dotyczy:  udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie w  2024 Szpital Murcki Sp. z o. o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DLA PIELĘGNIAREK I RATOWNIKÓW 2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DLA PIELĘGNIAREK I RATOWNIKÓW 2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Dotyczy:  udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie, w roku 2024 Szpital Murcki Sp. z o. o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod...

Remont zabytkowego budynku tzw. „Starej Administracji”

Remont zabytkowego budynku tzw. „Starej Administracji”

Dobiegł końca remont zabytkowego budynku tzw. „Starej Administracji” wraz z budynkiem technicznym Szpitala Murcki w Katowicach. Jest to element i kolejny zrealizowany krok w ramach szerszego planu modernizacji placówki, zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu ze...

lekcje angielskiego dla pielęgniarek i lekarzy