Informujemy, że od dnia 1.10.2017r. w siedzibie Poradni Lekarza Rodzinnego tutejszego Szpitala, zostaje uruchomiona Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (tel. 32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290)
Świadczenia medyczne udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (opieka wyjazdowa) a także wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielone telefonicznie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Katowice jako podwykonawca realizowała będzie Firma EPIONE Sp. z o.o ul. Szopienicka 59; 40-431 Katowice (tel. 32 254 50 86; 505 417 120).
Szczegółowe informacje na temat Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  można uzyskać na stronie NFZ Katowice pod adresem http://www.nfz-katowice.pl/news/71/dla-pacjenta/aktualnosci-dla-pacjentow/118288
Zdjęcie: http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1048/5310/Nocna_i_Swiateczna_Opieka_Zdrowotna_od_1_pazdziernika/