Zaznacz stronę
Ważne informacje, dotyczące odbioru wyników badań:

  • Wyniki badań komercyjnych wydaje się tylko na podstawie dowodu tożsamości pacjenta lub upoważnienia, które otrzymuje przy pobraniu krwi.
  • Wyniki badań laboratoryjnych, które były zlecone przez poradnie szpitalne lub POZ są przekazywane bezpośrednio do zleceniodawcy.Pacjent ma prawo otrzymać odpis badania w cenie 30 groszy za stronę.
  • Laboratorium analityczne nie podaje wyników badań laboratoryjnych telefonicznie
  • W przypadku konieczności otrzymania wyników w trybie cito należy zgłosić ten fakt przy pobraniu.
Jeżeli masz pytania – zadzwoń: 
32 255 61 62 wew. 273
Jesteśmy dla Ciebie 24 h / 7 dni w tygodniu