Wykaz poradni udzielających świadczeń medycznych w ramach umowy z NFZ:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Poradnia Reumatologii
 • Poradnia Rehabilitacyjna

Wykaz poradni udzielających świadczeń medycznych na zasadach komercyjnych:

 • Poradnia Neurologii

Rejestracja znajduje się na pierwszym piętrze Budynku Neurologii i jest dostępna codziennie w godzinach pracy poszczególnych poradni. Pacjent ma prawo wyboru formy rejestracji – dostępne jej rodzaje to:

 • rejestracja osobista
 • rejestracja przez osoby trzecie
 • rejestracja telefoniczna po numerem telefonu: 32 255 61 62 wew. 224

W celu odbycia wizyty u specjalisty w ramach kontraktu z NFZ niezbędne jest:

 • skierowanie
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne ( link )
 • wyniki badań potwierdzające wstępną diagnozę

Ważne! Należy ze sobą zabrać również:

 • dowód osobisty oraz dane zakładu pracy ( NIP, nazwa, adres ) w przypadku konieczności wypisania zwolnienia lekarskiego ( L4 )
 • kartę informacyjną otrzymaną po pobycie na oddziale bądź w izbie przyjęć
Rejestracja do Poradni: