UKG

Echo serca ( USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia ) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania UKG ocenie podlegają zastawki ( ich budowa i     funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ). Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym

Przygotowanie do badania:

  • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
  • na badanie ( w miarę możliwości ) pacjent powinien zabrać całą dokumentację medyczną, dotyczącą diagnozowanego schorzenia, zwłaszcza poprzednie wyniki badań

Przebieg badania:

W trakcie badania pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej z odsłoniętą klatką piersiową. Na skórę nakładany jest żel ( ułatwia przenikanie fal ultradźwiękowych ), po którym przesuwana jest głowica aparatu. Badanie trwa od 20 do 40 minut.

Przeciwwskazania do wykonania badania: brak