Zaznacz stronę

Spółka Szpital Murcki Sp. z o.o. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez uprawnione podmioty wykonujące prasową działalność  wydawniczą i dziennikarską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.1984.5.24 z póżn. zm.) fotografii zamieszczonych na stronie www.szpitalmurcki.pl w zakładce „Dla prasy” w sytuacjach, gdy ww. działalność dotyczy przedmiotowej Spółki.