Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy – pobierz plik