Zaznacz stronę

Rozbudowa i modernizacja Szpitala

              Szpital Murcki Sp. z o.o. realizuje program naprawczy przyjęty przez organy Spółki i zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Katowice. Program realizowany jest przy wsparciu miasta Katowice, a jego celem jest:

    • zagwarantowanie Pacjentom skutecznego leczenia pod opieką fachowej kadry, dysponującej nowoczesnymi urządzeniami i aparaturą medyczną;
    • zapewnienie Pracownikom możliwości rozwoju zawodowego, stabilnej pracy i satysfakcji z wykonywania jej na rzecz Pacjentów;
    • dostosowanie obiektów Szpitala do obecnych i przyszłych wymagań pacjentów i instytucji finansujących leczenie szpitalne
    • poprawa kondycji finansowej placówki.

             Jednym z głównych elementów programu naprawczego jest modernizacja i rozbudowa Szpitala. Działania w tym zakresie obejmują zarówno modernizację istniejących budynków Szpitala, jak również wybudowanie nowego pawilonu, w którym docelowo mają znaleźć miejsce oddziały zabiegowe, blok operacyjny, oddział intensywnej opieki medycznej, oddział internistyczny, a także centralna izba przyjęć oraz większość pracowni diagnostycznych.

             Bardzo szeroki zakres prac inwestycyjnych oraz konieczność utrzymania bieżącej działalności Szpitala sprawiają, że działania inwestycyjne muszą być realizowane w podziale na etapy: