Zaznacz stronę

Telefony

Nr telefonów do szpitala
Sekretariat (Zarząd)32 255 61 63
Centrala32 255 61 62
32 255 61 30
32 255 61 46
32 255 63 21
32 255 62 59
Podstawowa Opieka Zdrowotna32 258 60 74
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna32 258 60 74
Administracja
Zarząd
K. Zaczek – Prezes Zarządu236
Wł. Sieradzki -Dyr. ds. Administracyjno-Technicznych236; 285
M. Kokosza – Członek Zarządu ds. Ekonomicznych i Kontrolingu236
L.Stefański– Dyrektor ds. Medycznych236; 296
Sekretariat236; 237
Administracja
Sekretariat236; 237
Naczelna Pielęgniarka204
Pielęgniarka Epidemiologiczna276
Główna Księgowa258
Kasa274
Księgowość Finansowa203
Sekcja płac – rachuba266
Dział Kontrolingu297
Referat Ruchu Chorych, Statystyka Medyczna, Archiwum278
Kadry294
Zamówienia Publiczne202
Zaopatrzenie, Inwetaryzacja292
Koszty298
Marketing i Fundusze321
BHP256
Dietetyczka256
Informatyk279
Dział Techniczny
Kierownik283
Elektrycy212
Pracownicy Gospodarczy211
Wymienniki208
Portiernia207
Portiernia – awizo nocne105
Awizo telefoniczne200
Awizo telefoniczne – dodatkowe201
Serwerownia Główna300
Serwerownia Główna + sieć106
Oddział Wewnętrzny
Ordynator213
Dyżurka lekarska – parter220
Dyżurka lekarska – parter336
Sekretariat263
Izba Przyjęć215
Pielęgniarka Oddziałowa210
Dyżurka Pielęgniarek214
USG219
Oddział Chirurgii Uraz.-Ortop.
Ordynator270
Dyżurka Lekarska247
Sekretariat250
Dyżurka Pielęgniarek249
Oddział Chirurgii Ogólnej
Ordynator238
Dyżurka Lekarska239
Sekretariat246
Dyżurka Pielęgniarek244
Sala opatrunkowa – Chirurgii Ogólnej248
Oddział Reumatologii
Ordynator288
Dyżurka Lekarska286
Sekretariat286
Pielęgniarka Oddziałowa254
Dyżurka Pielęgniarek252
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Ordynator291
Dyżurka Pielęgniarek293
Fax320
Oddział Neurologii
Ordynator267
Dyżurka Lekarska282
Sekretariat280
Pielęgniarka Oddziałowa269
Dyżurka Pielęgniarek281
EEG268
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Ordynator238
Sekretariat280
Pielęgniarka Oddziałowa269
Dyżurka Pielęgniarek261
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Kierownik227
Dyżurka Lekarska; Psycholog227
Dyżurka Pielęgniarek – I piętro205
Dyżurka Pielęgniarek – II piętro206
Blok Operacyjny243
fax.245
Anestezjologia
Dyżurka Lekarska240
Dyżurka Pielęgniarek241
Sala Pooperacyjna242
Izba przyjęć
Chirurgii Uraz. -Ortop.231
Chirurgii Ogólnej231
Reumatologiczna231
Sala Gimnastyczna228
Fizykoterapia, Masażysta235
Poradnia Chir. Uraz.-Ortop.
Rejestracja224
Gabinet Lekarski262
Poradnia Reumatologiczna
Rejestracja224
Gabinet Lekarski216
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Rejestracja290
Gabinet Lekarski225
Teleporady chirurgiczne341
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Rejestracja290
Gabinet Lekarski221
Teleporady344
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Rejestracja290
Laboratorium
Kierownik272
Sekretariat, Wydawanie Wyników273
Biochemia277
Pobieralnia338
Apteka Szpitalna
Kierownik260
Receptura259
fax.313
Pracownia RTG i USG
Dyżurka Lekarska218
Rejestracja; sekretariat229
Technicy230
USG (budynek chirurgii)253
USG, ergometria (budynek interny)219
Pracownia Endoskopii234
Pracownia EEG268
Pracownia Psychotechniczna299
Pracownia TK209
Inne
Magazyn Czystej Bielizny226