Zaznacz stronę

Wyznaczone godziny odwiedzin obowiązują pacjentów oraz wszystkie osoby odwiedzające pacjentów. Poza wyznaczonymi godzinami, można odwiedzać osoby przebywające na oddziale tylko po uzyskaniu zgody ordynatora oddziału bądź lekarza dyżurnego.

W sytuacjach wyjątkowych, wynikających z konieczności ochrony życia i zdrowia oraz prowadzonego procesu leczenia, godziny odwiedzin mogą być przejściowo ograniczane.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

  • poniedziałek – piątek, soboty, niedziele i święta          8.00 – 20.00

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

  • poniedziałek – piątek                                                      12.00 – 18.00
  • soboty, niedziele i święta                                                10.00 – 18.00

Oddział Chirurgii Ogólnej

  • poniedziałek – piątek                                                      12.00 – 18.00
  • soboty, niedziele i święta                                                10.00 – 18.00

Oddział Anestezjologiczny z Salą Pooperacyjną
(odwiedziny możliwe są po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego)

  • poniedziałek – piątek; soboty, niedziele i święta         10.00 – 18.00

Oddział Neurologii

  • poniedziałek – piątek, soboty, niedziele i święta         10.00 – 19.00

Oddział Reumatologii

  • poniedziałek – piątek, soboty, niedziele i święta         10.00 – 19.00

Oddział Internistyczny

  • poniedziałek – piątek, soboty, niedziele i święta         10.00 – 18.00