Zaznacz stronę

 

Personel

mgr  Iwona Puchała – kierownik Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
mgr  Agata Nowak – pielęgniarka oddziałowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Kontakt

Więcej informacji na temat funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i możliwości pobytu można uzyskać w siedzibie Zakładu w godzinach od 720do 1455 lub pod numerem telefonu 255 61 30 wew. 227 lub 205.

Skierowanie

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz wzory niezbędnej dokumentacji określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych ( Dz.U. 2012 poz. 731 ) – link.

Pliki do pobrania:

  • Wniosek o wydanie skierowania – ( pobierz )
  • Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego –pobierz )
  • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie – ( pobierz )

W strukturach Szpitala Murcki Sp. z o.o. działa Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy udzielający ubezpieczonym całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu:

  • opieki i pielęgnacji,
  • rehabilitacji,
  • edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin.

Cele Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego

Podstawowym celem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, którzy ze względu na zły stan zdrowia wywołany chorobą lub zmianami starczymi wymagają przez pewien czas stałej opieki pielęgniarskiej, połączonej z kontynuacją leczenia farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacyjnego, nie wymagają natomiast leczenia szpitalnego (hospitalizacji). Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzonymi do wdrożenia przez Ministra Zdrowia zaleceniami, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym przewiduje się czasowy charakter pobytu i uwzględnia stały lub okresowy powrót chorego do środowiska zamieszkania, w którym opieka jest kontynuowana.

Opiekę nad pacjentami w Zakładzie sprawują lekarz, pielęgniarki, rehabilitanci, opiekunki medyczne, psycholog, terapeuta zajęciowy i personel pomocniczy.

Zakład posiada 35 miejsc w pokojach 1 i 3 – osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, a położenie budynku Zakładu w parku, poza zabudowanym centrum dzielnicy, pozwala pacjentom na rekonwalescencję w ciszy i spokoju.

Świadczenia medyczne

Świadczenia medyczne udzielane w Zakładzie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do podstawowych świadczeń udzielanych w Zakładzie finansowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego należą czynności pielęgnacyjne, takie jak toaleta całego ciała, zmiana bielizny, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków, karmienie, pomiar podstawowych parametrów życiowych, pielęgnacja odparzeń i odleżyn, tlenoterapia oraz zabiegi rehabilitacyjne wykonywane wg zlecenia lekarskiego, odpowiednie do stanu zdrowia i wieku pacjenta.

Zakwaterowanie i opłaty

Za zakwaterowanie i wyżywienie w Zakładzie od pacjenta pobierana jest opłata zgodnie z art. 18, ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

GALERIA

Istnieje możliwość komercyjnego ( odpłatnego ) pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.
Cennik->  kliknij w ten link. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
727 014 971 lub 32 255 61 62 wew. 297 ( Dział Kontrolingu ).
Zapraszamy serdecznie.

DZIĘKUJEMY BARDZO ZA PODAROWANY SPRZĘT-kliknij link

Z kalendarza ZPO Szpitala Murcki Sp. z o.o.

  • Podziękowanie dla WOŚP za podarowany sprzęt -> kliknij link
  • Niecodzienna pobudka – artykuł prasowy na temat naszej pacjentki, która wybudziła się ze śpiączki -> pobierz plik
  • Piękny, wzruszający list córki pacjentki ZPO, która się przebudziła – zapraszamy do lektury -> kliknij link