Zaznacz stronę

Próba wysiłkowa

Próby wysiłkowe wykonywane są wśród pacjentów hospitalizowanych na oddziałach Szpitala Murcki Sp. z o.o. ( głównie na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziale Wewnętrznym)
Istnieje możliwość wykonania badania na zasadach komercyjnych (odpłatnie) w ramach naszej Poradni Kardiologicznej (Poradnia Kardiologiczna – więcej informacji).

Zapraszamy

 

Próba wysiłkowa

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa jest badaniem EKG połączonym z monitorowaniem ciśnienia tętniczego krwi oraz ogólnego stanu pacjenta podczas wykonywania kontrolowanego wysiłku fizycznego ( spacer po bieżni ). Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne.

Przygotowanie się do badania:

 • na 3 godziny przed pacjent nie powinien spożywać posiłków ani palić papierosów
 • 12 godzin przed badaniem nie powinno się wykonywać większych wysiłków fizycznych
 • na badanie należy zabrać wygodny strój i obuwie
 • tylko lekarz zlecający badanie może zalecić odstawienie niektórych leków mogących utrudnić
  interpretację próby wysiłkowej ( dotyczy zwłaszcza B-blokerów)
 • na badanie ( w miarę możliwości ) należy przynieść całą dokumentację medyczną, dotyczącą diagnozowanego schorzenia, zwłaszcza poprzednie wyniki badań, jeżeli były wykonywane

Przebieg badania:

Na skórę klatki piersiowej przylepiane zostają elektrody połączone z aparatem rejestrującym zapis EKG. Na rękę zakładany jest mankiet, który umożliwia monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi. Przed rozpoczęciem testu pacjent proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich dolegliwości ( duże zmęczenie, duszności i in. ), które mogą wystąpić w trakcie spaceru po bieżni. Wynik przekazywany jest w formie opisu wraz z zapisem EKG.

Przeciwwskazania do wykonania badania:

 • świeży zawał serca
 • niestabilna dusznica bolesna
 • niestabilna choroba wieńcowa
 • ostre choroby infekcyjne