Osoby zainteresowane pracą w Szpitalu Murcki Sp. z o.o. w Katowicach zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalmurcki.pl.

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr133, poz 883)”.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, po pojawieniu się oferty pracy zgodnej z Państwa kwalifikacjami. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury w danym procesie naboru, Państwa CV oraz LM zostaną przeniesione do bazy danych i ulegną rozpatrzeniu podczas kolejnego postępowania rekrutacyjnego.

 

Aktualne oferty pracy:

Zapraszamy do udziału w postępowaniu konkursowym na
Członka Zarządu ds. Ekonomicznych i Kontrolingu spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:
Ogłoszenie – konkurs na członka zarządu – pdf.
Ogłoszenie – konkurs na członka zarządu – odt.
Ogłoszenie – konkurs na członka zarządu – zał. zgoda dane osobowe – pdf.
Ogłoszenie – konkurs na członka zarządu – zał. zgoda dane osobowe – odt.