Osoby zainteresowane pracą w Szpitalu Murcki Sp. z o.o. w Katowicach zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalmurcki.pl.

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr133, poz 883)”.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, po pojawieniu się oferty pracy zgodnej z Państwa kwalifikacjami. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury w danym procesie naboru, Państwa CV oraz LM zostaną przeniesione do bazy danych i ulegną rozpatrzeniu podczas kolejnego postępowania rekrutacyjnego.

 

Aktualne oferty pracy:

Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice pilnie zatrudni na stanowisku:
SALOWA / SALOWY
Kontakt:  tel.: 32 255 61 62 wew. 204, bchyla@szpitalmurcki.pl

Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice pilnie zatrudni na stanowisku:
OPIEKUNKA / OPIEKUN MEDYCZNY
Kontakt:  tel.: 32 255 61 62 wew. 204, bchyla@szpitalmurcki.pl

Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni
PIELĘGNIARKĘ BLOKU OPERACYJNEGO

Zapraszamy serdecznie do udziału w procesie rekrutacji.

Kontakt:  tel.: 32 255 61 62 wew. 204

 

PRACA DLA PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA

Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

PIELĘGNIARKĘ/ PIELĘGNIARZA  PORADNI SPECJALISTYCZNEJ

Wykształcenie – wyższe lub średnie pielęgniarskie

Wymagania konieczne:
– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
Mile widziane:
– kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo – oddechowej
– kurs specjalistyczny z zakresu interpretacji i zapisu EKG
– umiejętność pracy w zespole,
– odpowiedzialność i empatia wobec pacjentów,
– otwarta i serdeczna postawa wobec innych,
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– curriculum vitae,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
– kopie posiadanych świadectw pracy

Kontakt:  tel.: 32 255 61 62 wew. 204 lub email: bchyla@szpitalmurcki.pl

Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

ELEKTRYKA

 Kontakt:  tel.32 255 61 62, ipytlik@szpitalmurcki.plSzpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Kontakt:  tel.32 255 61 62 wew. 204 , bchyla@szpitalmurcki.pl


PRACA DLA LEKARZA

Szpital Murcki w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

LEKARZA POZ

Wymagania niezbędne: czynne prawo wykonywania zawodu
Kontakt:  tel.: 32 255 61 63 lub e – mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl

 

PRACA DLA LEKARZA

Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

LEKARZA NEUROLOGA

Warunki zatrudnienia: dowolna forma współpracy ( umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt )

Wymagania niezbędne: czynne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:  tel.32 255 61 63 , sekretariat@szpitalmurcki.pl

 

Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

TECHNIKA STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie min. policealne zakończone egzaminem i dyplomem technika sterylizacji
– książeczka sanepidu (może być nieaktualna)

Mile widziane:
– doświadczenie na w.w stanowisku. 

Organizacja pracy:
– praca w godz.: 7:00-19:00, 19:00-7:00 + soboty, niedziele – według grafiku

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji.

 Kontakt: tel.: 32 255 61 62 wew. 294 ( w godz. 7.20-14.55) lub email: ipytlik@szpitalmurcki.pl

PRACA DLA PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA

Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

PIELĘGNIARKĘ/ PIELĘGNIARZA ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ i
REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ


Wykształcenie – wyższe lub średnie pielęgniarskie

Wymagania konieczne:
– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
Mile widziane:
– kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo – oddechowej
– kurs specjalistyczny z zakresu interpretacji i zapisu EKG
– umiejętność pracy w zespole,
– odpowiedzialność i empatia wobec pacjentów,
– otwarta i serdeczna postawa wobec innych,
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– curriculum vitae,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
– kopie posiadanych świadectw pracy

Kontakt:  tel.: 32 255 61 62 wew. 204 lub email: bchyla@szpitalmurcki.pl

 

PRACA DLA PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA

Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

PIELĘGNIARKĘ/ PIELĘGNIARZA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO

Wymiar etatu – pełny
Wykształcenie – wyższe lub średnie pielęgniarskie

Wymagania konieczne:
– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
Wymagania dodatkowe:
– kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej
– kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo – oddechowej
– kurs specjalistyczny z zakresu interpretacji i zapisu EKG
– umiejętność pracy w zespole,
– odpowiedzialność i empatia wobec pacjentów,
– otwarta i serdeczna postawa wobec innych,

 

 PRACA DLA OPIEKUNÓW/ OPIEKUNEK MEDYCZNYCH

Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

OPIEKUNÓW/ OPIEKUNKI MEDYCZNE

Wymiar etatu – pełny

Wymagania konieczne:
– wykształcenie średnie
– kurs opiekunki medycznej
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– curriculum vitae,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
– kopie posiadanych świadectw pracy

Kontakt:  tel.: 32 255 61 62 wew. 204 lub email: bchyla@szpitalmurcki.pl

 

 

PRACA DLA LEKARZA

Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

LEKARZA PSYCHIATRĘ

Warunki zatrudnienia: dowolna forma współpracy ( umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt )

Wymagania niezbędne: czynne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:  tel.32 255 61 63 , sekretariat@szpitalmurcki.pl

 

PRACA DLA LEKARZA

Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

LEKARZA SPECJALISTĘ REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Praca w Oddziałach Szpitala oraz w Poradniach Przyszpitalnych

Elastyczne warunki zatrudnienia (możliwa umowa o pracę, kontrakt lub inna umowa, pełny lub niepełny wymiar czasu pracy)

Wymagania niezbędne: czynne prawo wykonywania zawodu, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej (lub II st. specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej)

Wymagania mile widziane: dodatkowa specjalizacja w zakresie medycyny pracy, neurologii, reumatologii lub ortopedii.

Kontakt:  tel.: 32 255 61 63 lub e – mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl 

 

PRACA DLA LEKARZA

Szpital Murcki w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

LEKARZA OKULISTĘ

w zakresie badań i konsultacji na potrzeby Poradni Medycyny Pracy

Elastyczne warunki współpracy

Wymagania niezbędne: czynne prawo wykonywania, zawodu lekarz specjalista okulista (I st. lub II st. specjalizacji w zakresie okulistyki)

Kontakt:  tel.: 32 255 61 63 lub e – mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl

 

PRACA DLA LEKARZA

Szpital Murcki w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

LEKARZA LARYNGOLOGA

w zakresie badań i konsultacji na potrzeby Poradni Medycyny Pracy

Elastyczne warunki współpracy

Wymagania niezbędne: czynne prawo wykonywania zawodu, lekarz specjalista laryngologii (I st. lub II st. specjalizacji w zakresie laryngologii)

Wymagania mile widziane: specjalizacja z foniatrii lub audiologii

Kontakt:  tel.: 32 255 61 63 lub e – mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl