Zaznacz stronę

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS

Szanowni Państwo informujemy, że Szpital Murcki Sp z o.o. (Szpital) będzie pełnił funkcję tak zwanego „szpitala węzłowego”, co oznacza, że w tutejszym Szpitalu będą prowadzone szczepienia przeciwko wirusowi SARS CoV-2 dla wybranych, niżej wskazanych grup osób uprawnionych do szczepienia:

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA

 1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:
  1. Pracownicy szpitala węzłowego,
  2. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  3. pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
  4. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  5. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.
  6. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.
 1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:
  1. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
  2. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
  3. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
  4. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Więcej informacji na temat szczepień można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

W celu zgłoszenia na szczepienie w tutejszym Szpitalu należy wypełnić tabelę:

[link do pobrania: Lista szczepień SARS Cov-2 Szpital Murcki.xlsx]

(wskazane jest dokonywanie zgłoszeń zbiorczych, wszystkich osób zainteresowanych szczepieniem z danego podmiotu)

UWAGA!

Tabelę w wersji elektronicznej należy wypełnić i odesłać w edytowalnym formacie .xlsx, .xls lub .ods!

Nie należy zapisywać jej do pliku .pdf, przesyłać w postaci skanu, zdjęcia itp.

oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:

[link do pobrania: Zgoda_na_przetwarzanie_danych Szpital Murcki.docx]

Oświadczenie w wersji elektronicznej można przesłać w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego popisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub wydrukować, podpisać odręcznie i przesłać skan lub zdjęcie dokumentu.

Tabelę oraz podpisane oświadczenia (zgodnie z powyższymi zaleceniami) nalży dostarczyć do tutejszego Szpitala (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] ), w terminie do 14.01.2020 r.

Prosimy pamiętać o podawaniu numeru telefonu do kontaktu, co umożliwi poinformowanie Państwa o terminach szczepień.

Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora szczepień, kontakt za pośrednictwem sekretariatu Szpitala nr tel. 32 255 61 63.

Równocześnie informujemy, że Szpital nie prowadzi szczepień w programie populacyjnym, skierowanym do szerokiej grupy odbiorców innych niż ww. osoby z Etapów O i 1.

Osoby te mogą znaleźć informacje na temat dostępności szczepień na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/gdzie-moge-sie-zaszczepic, w lokalnych oddziałach NFZ lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989 lub (22) 62 62 989.

Rozmiar Czcionki
Kontrast