Zaznacz stronę

Projekt pn. Rozwój cyfrowych usług medycznych w Szpitalu Murcki Sp. z o.o.

Szpital Murcki Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozwój cyfrowych usług medycznych w Szpitalu Murcki Sp. z o.o.”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług publicznych dla pacjentów oraz usług telemedycznych w Szpitalu Murcki Sp. z o.o. Zmodernizowana infrastruktura informatyczna oraz wdrożone oprogramowanie pozwoli na uruchomienie 7 e-usług: eZwolnienie, e-Rejestracja, e-Dokumentacja, e-Deklaracja POZ, e-Zgoda, telekonsultacja lekarz-lekarz, telekonsultacje lekarz -pacjent.

Projekt przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z obsługą i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w tym: poprawy jakości i dostępności do świadczenia opieki zdrowotnej, poprawy szybkości i skuteczności przeprowadzenia procesu obsługi pacjenta, rozwoju opieki nad pacjentem w warunkach domowych, poprawy kompleksowości i integralności procesów diagnostyczno – terapeutycznych, optymalizacji procesu implementacji technologii TIK poprzez umożliwienie prowadzenia i wymiany EDM oraz współpracy między lecznictwem otwartym a zamkniętym.

Projekt w kwocie 656 750,00 zostanie sfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 558 237,50 stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.