Zaznacz stronę

Kierownik oddziału:

 • dr n. med. Piotr Janas – Kierownik oddziału, specjalista II stopnia z zakresu neurologii
 • Personel:
  • lek. Marta Rzepka –  Młodszy asystent,  specjalista z zakresu neurologii
  • lek. Monika Szuba –  Młodszy asystent, specjalista z zakresu  neurologii
  • lek. Nataliia Shumilinia – Asystent
  • mgr Bożena Nosek – Pielęgniarka koordynująca, specjalistka pielęgniarstwa neurologicznego

Liczba łóżek: 16

Lokalizacja oddziału w budynku: oddział znajduje się na II piętrze

Lokalizacja oddziału na terenie Szpitala: Szpital posiada osiem oddziałów rozmieszczonych
w czterech budynkach. Plan Szpitala prezentuje mapa – pobierz mapę klikając w link ( pobierz plik )

Kontakt telefoniczny:

Centrala Szpitala: 32 255 61 62. Po zgłoszeniu centrali Szpitala proszę wybrać  numer wewnętrzny do poszczególnych komórek Oddziału:

 • Kierownik oddziału – Centrala Szpitala: 32 255 61 62 wew. 267
 • Sekretariat – Centrala Szpitala: 32 255 61 62 wew. 268
 • Dyżurka lekarska – Centrala Szpitala: 32 255 61 62 wew. 282
 • Pielęgniarka oddziałowa – Centrala Szpitala: 32 255 61 62 wew. 269
 • Dyżurka pielęgniarek – Centrala Szpitala: 32 255 61 62 wew. 281
 • Pracownia EEG – Centrala Szpitala: 32 255 61 62 wew. 280
 • Pracownia komputerowa – Centrala Szpitala: 32 255 61 62 wew. 284
 • Izba przyjęć – Centrala Szpitala: 32 255 61 62 wew. 264

Przyjęcie na oddział – ważne informacje – link

( z lewej ) Gabinet zabiegowy, ( z prawej ) Sala pacjentów

Profil działalności:
Oddział świadczy usługi medyczne zarówno w systemie ostro – dyżurowym, jak i w systemie przyjęć planowych. Diagnozowany i leczony jest pełny zakres chorób neurologicznych ( z wyjątkiem udarów wymagających leczenia fibrynolitycznego ). Hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami:

 • naczyniowymi
 • zwyrodnieniowymi ( np. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera )
 • demielinizacyjnymi ( stwardnienie rozsiane )
 • zapalnymi
 • neuroonkologicznymi
 • padaczką
 • chorzy z dolegliwościami ze strony kręgosłupa.

Od lipca 2015 r. Oddział Neurologiczny Szpitala Murcki Sp. z o.o.
będzie prowadził diagnostykę i leczenie polineuropatii
( realizacja programu lekowego NFZ w neurologii ).

Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Posiada zagwarantowany dostęp do konsultacji specjalistycznych, w tym psychologicznych.

Wykonywane badania:
Tomografia komputerowa
Badania dopplerowskie :

 • badanie tętnic domózgowych
 • badanie tętnic wewnątrzczaszkowych z wizualizacją /TCCS/
 • badanie PFO – przetrwałego otworu owalnego
 • badania czynnościowe naczyń OUN pod kątem kwalifikacji do zabiegów naprawczych tętnic szyjnych , kręgowych jak i wewnątrzczaszkowych .

EEG – badanie elektroencefalograficzne

Plany rozwoju / Cele:

 • w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie pracowni elektromiograficznej /EMG/ oraz pracowni potencjałów wywołanych /EP/;
 • priorytetem działania jest otwarcie wyspecjalizowanego pododdziału udarowego;
 • w celu uzyskania możliwości kształcenia neurologów w tutejszym oddziale podjęte zostaną działania zmierzające do otrzymania akredytacji.