Kierownik oddziału:

  • dr n. med. Piotr Janas – kierownik oddziału, specjalista II stopnia z zakresu neurologii

Personel:

  • lek. Marta Rzepka – młodszy asystent / rezydent
  • Aniela Gałąska – pielęgniarka oddziałowa

Liczba łóżek: 16

Lokalizacja oddziału w budynku: oddział znajduje się na II piętrze

Lokalizacja oddziału na terenie Szpitala: Szpital posiada osiem oddziałów rozmieszczonych
w czterech budynkach. Plan Szpitala prezentuje mapa – pobierz mapę klikając w link ( pobierz plik )

Kontakt telefoniczny:

– Wykaz numerów łączących z centralą Szpitala: 32 255 61 62
– Wykaz numerów wewnętrznych do poszczególnych komórek Oddziału:

  • Kierownik oddziału – wew. 267
  • Sekretariat – wew. 268
  • Dyżurka lekarska – wew. 282
  • Pielęgniarka oddziałowa – wew. 269
  • Dyżurka pielęgniarek – 281
  • Pracownia EEG – wew. 280
  • Pracownia komputerowa – wew. 284
  • Izba przyjęć – wew. 264

Przyjęcie na oddział – ważne informacjelink

( z lewej ) Gabinet zabiegowy, ( z prawej ) Sala pacjentów

Profil działalności:
Oddział świadczy usługi medyczne zarówno w systemie ostro – dyżurowym, jak i w systemie przyjęć planowych. Diagnozowany i leczony jest pełny zakres chorób neurologicznych ( z wyjątkiem udarów wymagających leczenia fibrynolitycznego ). Hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami:

  • naczyniowymi
  • zwyrodnieniowymi ( np. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera )
  • demielinizacyjnymi ( stwardnienie rozsiane )
  • zapalnymi
  • neuroonkologicznymi
  • padaczką
  • chorzy z dolegliwościami ze strony kręgosłupa.

Od lipca 2015 r. Oddział Neurologiczny Szpitala Murcki Sp. z o.o.
będzie prowadził diagnostykę i leczenie polineuropatii
( realizacja programu lekowego NFZ w neurologii ).

Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Posiada zagwarantowany dostęp do konsultacji specjalistycznych, w tym psychologicznych.

Wykonywane badania:
Tomografia komputerowa
Badania dopplerowskie :

  • badanie tętnic domózgowych
  • badanie tętnic wewnątrzczaszkowych z wizualizacją /TCCS/
  • badanie PFO – przetrwałego otworu owalnego
  • badania czynnościowe naczyń OUN pod kątem kwalifikacji do zabiegów naprawczych tętnic szyjnych , kręgowych jak i wewnątrzczaszkowych .

EEG – badanie elektroencefalograficzne

Plany rozwoju / Cele:

  • w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie pracowni elektromiograficznej /EMG/ oraz pracowni potencjałów wywołanych /EP/;
  • priorytetem działania jest otwarcie wyspecjalizowanego pododdziału udarowego;
  • w celu uzyskania możliwości kształcenia neurologów w tutejszym oddziale podjęte zostaną działania zmierzające do otrzymania akredytacji.