Cenniki

 Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością ( pobierz )

Cennik Ambulatorium Izby Przyjęć ( Cennik Ambulatorium )
Cennik usług Poradni Specjalistycznych (pobierz plik )
Cennik zabiegów ortopedycznych ( Cennik Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna)
Cennik zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej (pobierz )
Cennik zabiegów rehabilitacyjnych (  pobierz )
Cennik zabiegów rehabilitacyjnych – pacjenci Poradni Rehabilitacyjnej ( Cennik zabiegi rehabilitacyjne 2016 pacjenci poradni )
Cennik usług Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego ( Cennik Oddziału Rehabilitacji i ZPO )

Cennik badań USG, RTG ( Cennik RTG,USG )
Cennik badań laboratoryjnych (Cennik badań laboratoryjnych )
Cennik badań endoskopowych ( Cennik endoskopia )
Cennik badań psychologicznych ( Cennik Pracownia Psychologiczna )
Cennik szczepienia (Cennik szczepienie)

Cennik transportu sanitarnego ( Cennik transport sanitarny  )
Cennik opłaty wjazdowej i kosztów postoju na terenie szpitala ( Cennik wjazd, postój )

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej ( Cennik dokumentacji medycznej )
Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy, niż 72 godziny ( pobierz )