Cenniki

 Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością ( pobierz )

Cennik Ambulatorium Izby Przyjęć ( Cennik Ambulatorium Izby Przyjęć 2018 )
Cennik usług Poradni Specjalistycznych ( Poradnie specjalistyczne, badania (poza RTG, USG) 2018 ; Cennki procedury AOS PRP 2018)
Cennik zabiegów ortopedycznych (Cennik Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna 2018)
Cennik zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej (Cennik Chirurgia Ogólna 2018 )
Cennik zabiegów rehabilitacyjnych ( Cennik Zabiegi rehabilitacyjne 2018)
Cennik usług Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego ( Cennik ZPO, Rehabilitacja stacjonarna )
Cennik NiŚOZ (pacjenci nie objęci ubezpieczeniem NFZ) ( Cennki NiŚOZ 2018 )

Cennik badań USG, RTG ( Cennik RTG,USG 2018)
Cennik badań laboratoryjnych ( Cennik badań labor.2018)
Cennik badań endoskopowych (Cennik badania endoskopowe 2018)
Cennik badań psychologicznych ( Cennik Pracownia Psychologiczna )
Cennik szczepienia p. grypie (Cennik szczepienie przeciw grypie 2018 )

Cennik transportu sanitarnego ( Cennik Transport sanitarny  )
Cennik opłaty wjazdowej i kosztów postoju na terenie szpitala ( Cennik wjazd, postój )

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej ( Cennik dokumentacji medycznej )
Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy, niż 72 godziny ( pobierz )

LOGOPEDIA 2018

Lp. Nazwa Procedury Opis kodu Kod Czas procedury

Ceny zł

1

Konsultacja diagnostyczna Logopediag.

800

45 minut

100,00

2

Konsultacja neurologopedyczna Konsult.N.logo

801

30 minut

70,00

3

Diagnoza pisemna na życzenie Diag.życz.

802

 

50,00