Zaznacz stronę

Dokument potwierdzający ubezpieczenie

Informujemy, iż od 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowy sposób sprawdzania uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ ( eWUŚ – Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców ).  Obecnie zgłaszając się do lekarza wystarczy podać swój numer PESEL oraz okazać dowód tożsamości.

W sytuacjach wątpliwych można przedstawić inny dokument potwierdzający uprawnienia lub wypełnić oświadczenie, że takie prawo się posiada. Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) może składać po 1 stycznia 2013 r. w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo znajdują się poniżej:

Inne informacje:
  • Informacja NFZ, co to jest e WUŚ – Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców ( link )
  • Ulotka informacyjna NFZ dla pacjenta o zasadach potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych po 1 stycznia 2013 r. ( pobierz plik ).
  • Ulotka informacyjna NFZ dla studentów o zasadach zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego ( pobierz plik ).
  • Telefon informacyjny w Śląskim Oddziale NFZ pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ:  32 735 19 00.

 

 

 

 

Rozmiar Czcionki
Kontrast