Zaznacz stronę

Wypis ze szpitala odbywa się:

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszej hospitalizacji
  • w przypadku, kiedy pacjent rażąco naruszy regulamin, jeśli zaprzestanie udzielania świadczeń nie spowoduje niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia
  • na żądanie pacjenta

O wypisie do domu Pacjent i / lub jego bliscy informowani są w przeddzień zakończenia hospitalizacji ( w szczególnych sytuacjach mogą być informowani w dniu wypisu). Na ogół pacjenci opuszczają szpital po wizycie lekarskiej, przed południem.