Zaznacz stronę

Termomodernizacja budynków Interny i Chirurgii

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla budynków Chirurgii i Interny, polegających między innymi na:

    • dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem,
    • dociepleniu stropodachów granulatem wełny mineralnej i izolacją powłokową,
    • wymianie okien z nawiewnikami,
    • wymianie drzwi zewnętrznych,
    • wymiennie instalacji c.o.,
    • modernizacji automatyki sterownika węzła cieplnego,
    • montażu instalacji solarnej dla ciepłej wody użytkowej
    • wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynkach
    • wymianie magistrali hydrantowej z pionami,
    • wymianie pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi,
    • wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych,
    • wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych w piwnicach i przyziemiu wraz z odtworzeniem posadzek

Zadanie inwestycyjne dofinansowane będzie ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Realizacja zadania:

    • Sporządzono Program Funkcjonalno – Użytkowy określający zakres termomodernizacji budynków i pozostałych prac,
    • Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i buduj”,
    •  Zawarto umowy na realizację prac w wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z Termo-Klima MK Spółka Z o. o. Spółka Komandytowa – 18 kwietnia 2019 r.
    •  Rozpoczęcie realizacji zadania – przekazanie placu budowy planowane jest na koniec kwietnia 2019 r.
    • Przekazanie wykonawcy placu budowy w obrębie budynku Interny – 6 maja 2019 r.
    • Od dnia 1 czerwca 2019 r do dnia 31 sierpnia 2019 r. zawieszona została działalność Oddziału Internistycznego w związku z prowadzonymi pracami remontowymi.
    • Rozpoczęcie prac w remontowych w obrębie budynki Interny – 1 czerwca 2019 r.
    • Od dnia 8 lipca 2019 r do 8 września 2019 r. zawieszona została działalność Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w związku z prowadzonymi pracami remontowymi.
    • Od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. zawieszona została działalność Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w związku z prowadzonymi pracami remontowymi.
    • Przekazanie wykonawcy palcu budowy w obrębie budynku Chirurgii – 17 lipca 2019 r.
    • Rozpoczęcie robót budowlanych w obrębie budynku Chirurgii – 17 lipca 2019 r.

Ze względu na bezpieczeństwo i komfort pacjentów nie wszystkie prace będzie można wykonywać w działających oddziałach szpitalnych, dlatego przewidujemy okresowe wyłączanie z użytkowania poszczególnych pomieszczeń lub całych oddziałów.
Będziemy o tym informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dołożymy także starań, aby ograniczenia działalności były jak najkrótsze, pacjenci byli zawsze w pełni bezpieczni, a realizowane prace jak najmniej uciążliwe.

Zdjęcia z budowy.