Zaznacz stronę

Zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp. z o. o. w Katowicach

Inwestycja realizowana przez Miasto Katowice, dofinansowana ze środków budżetu Państwa pn.:

Zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp. z o. o. w Katowicach”

Wartość dofinansowania: 713 340,48 zł

Całkowita wartość: 908 340,48 zł

Opis zadnia:

W ramach zadania realizowanego przez Miasto Katowice pn.: Zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp. z o. o. w Katowicach” Szpital Murcki Sp. z o.o. otrzymał nowe urządzenia medyczne dla bloku operacyjnego. Zakup urządzeń medycznych zrealizowany został w dwóch pakietach. Pierwszy obejmował zestawy: laparoskopowy 4K oraz zestaw artroskopowy 4K, które umożliwiają wykonywanie precyzyjnych badań śródoperacyjnych oraz procedur chirurgicznych, a wartość tego sprzętu to 578 778,48 zł. Drugi pakiet stanowią dwa stoły operacyjne z napędem elektrohydraulicznym, jeden przeznaczony dla sali chirurgicznej, drugi z kompletem przystawek dla sali ortopdedycznej. Wartość tego pakietu wynosi 329 562,00 zł. Zakupione przez Miasto Katowice i przekazane do użytkowania Szpitalowi nowoczesne urządzenia pozwolą na realizację szerokiego zakresu zabiegów chirugicznych, zapewniając jednocześnie mniejsze ryzyko powikłań i skrócenie czasu rekonwalescencji pacjentów.