Badania Holterowskie wykonywane są wśród pacjentów hospitalizowanych na oddziałach Szpitala Murcki Sp. z o.o. ( głównie na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziale Wewnętrznym)
Istnieje możliwość wykonania badania na zasadach komercyjnych (odpłatnie) w ramach naszej Poradni Kardiologicznej (Poradnia Kardiologiczna – więcej informacji).

Zapraszamy

 

Badanie EKG metodą Holtera

Badanie EKG metodą Holtera służy ocenie pracy serca podczas normalnej aktywności pacjenta. Badanie to jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę, a nie kilkadziesiąt sekund, jak przy tradycyjnym badaniu EKG.

holter3

Przygotowanie do badania:

 • na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, by można było pod nim ukryć mankiet oraz aparat zapisujący pracę serca
 • w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:

Na klatce piersiowej pacjenta nakleja się elektrody, których przewody podłączone są do małego, przenośnego urządzenia na baterie, który rejestruje zapis. Urządzenie zapisujące przypinane jest najczęściej do paska wokół bioder, co umożliwia swobodne poruszanie się. Badanie trwa około 24 godzin.

W trakcie trwania badania pacjent zobowiązany jest do prowadzenia dziennika, w którym powinien notować:

 • wykonywane czynności ( marsz, bieg, silne zdenerwowanie, drzemka w ciągu dnia, początek snu nocnego i jego zakończenie itp.)
 • objawy i zdarzenia, które miały miejsce podczas badania ( z zaznaczeniem godziny )
 • godzinę zażycia leków ( należy zapisać nazwę i dawkę przyjętego leku )

Zalecenia:

 • nie powinno się manipulować przy rejestratorze
 • nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych

Przeciwwskazania do wykonania badania:

Brak przeciwwskazań do wykonania badania. Badanie jest całkowicie bezpieczne i może być powtarzane – wykonywane jest ono u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.

Holter RR

Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym, polegającym na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi.

Przygotowanie do badania:

 • należy ubrać luźne ubranie pod które będzie można założyć mankiet oraz aparat zapisujący pomiary ciśnienia
 • w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:

Pacjentowi zakłada się na ramię mankiet, który jest podłączony do aparatu zapisującego pomiary ciśnienia. Aparat przymocowywany jest do zazwyczaj do pasa, co umożliwia swobodne poruszanie się. Pomiar ciśnienia odbywa się automatycznie, z reguły w dzień co 15 minut, a w nocy co 30 minut. Badanie trwa ok. 24 godzin.

W trakcie trwania badania pacjent zobowiązany jest do prowadzenia dziennika, w którym powinien notować:

 • czynności wykonywane przez chorego ( marsz, bieg, silne zdenerwowanie, drzemka w ciągu dnia,
  początek snu nocnego i jego zakończenie itp.)
 • objawy i zdarzenia, które miały miejsce podczas badania ( z zaznaczeniem godziny )
 • godzinę zażycia leków ( należy zapisać nazwę i dawkę przyjętego leku )

Zalecenia, dotyczące badania:

 • nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych
 • nie powinno się manipulować przy rejestratorze

Przeciwwskazania do wykonania badania:

Brak przeciwwskazań do wykonania badania. Badanie jest całkowicie bezpieczne i może być powtarzane – wykonywane jest ono u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.