Zaznacz stronę

Badania Holterowskie wykonywane są wśród pacjentów hospitalizowanych na oddziałach Szpitala Murcki Sp. z o.o. ( głównie na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziale Wewnętrznym)

Istnieje możliwość wykonania badania na zasadach komercyjnych (odpłatnie) w ramach naszej 

Poradni Kardiologicznej (Poradnia Kardiologiczna – więcej informacji).

Zapraszamy

Pracownia USG mieści się w Budynku Oddziału Internistycznego wykonuje badania:

USG Doppler naczyń szyjnych

USG Doppler umożliwia rejestrowanie przepływu krwi w naczyniach oraz wykrywanie nieprawidłowości w tym zakresie. Badanie ma na celu diagnostykę chorób układu krążenia. Jest nieinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne.

Przygotowanie do badania:

 • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
 • na badanie należy zgłosić się w ubraniu umożliwiającym łatwy dostęp do szyi, bez biżuterii
 • na badanie ( w miarę możliwości ) pacjent powinien przynieść całą dokumentację medyczną,

dotyczącą diagnozowanego schorzenia, zwłaszcza poprzednie wyniki badań obrazowych, jeżeli były wykonywane

Przebieg badania:

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej. Na skórę nakładany jest żel ( ułatwia przenikanie fal ultradźwiękowych ), po którym przesuwana jest głowica aparatu. Badanie trwa od 20 do 40 minut.

Przeciwwskazania do wykonania badania: brak

USG Doppler naczyń k.k. górne, k.k. dolne

USG Doppler umożliwia rejestrowanie przepływu krwi w naczyniach oraz wykrywanie nieprawidłowości w tym zakresie. Badanie ma na celu diagnostykę chorób układu krążenia. Jest nieinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne.

Przygotowanie do badania:

 • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
 • na badanie ( w miarę możliwości ) pacjent powinien przynieść całą dokumentację medyczną,

dotyczącą diagnozowanego schorzenia, zwłaszcza poprzednie wyniki badań obrazowych, jeżeli były wykonywane.

Przebieg badania:

W trakcie badania pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej bądź stojącej, z odsłoniętą tą częścią ciała, której badanie dotyczy. Na skórę nakładany jest żel ( ułatwia przenikanie fal ultradźwiękowych ), po którym przesuwana jest głowica aparatu. Badanie trwa od 20 do 40 minut.

Przeciwwskazania do wykonania badania: brak

UKG

Echo serca ( USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia ) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania UKG ocenie podlegają zastawki ( ich budowa i  funkcja), jamy serca ( tj. przedsionki i komory). Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym

Przygotowanie do badania:

 • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
 • na badanie ( w miarę możliwości ) pacjent powinien zabrać całą dokumentację medyczną, dotyczącą diagnozowanego schorzenia, zwłaszcza poprzednie wyniki badań

Przebieg badania:

W trakcie badania pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej z odsłoniętą klatką piersiową. Na skórę nakładany jest żel ( ułatwia przenikanie fal ultradźwiękowych ), po którym przesuwana jest głowica aparatu. Badanie trwa od 20 do 40 minut.

Przeciwwskazania do wykonania badania: brak

Badanie EKG metodą Holtera

Badanie EKG metodą Holtera służy ocenie pracy serca podczas normalnej aktywności pacjenta. Badanie to jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę, a nie kilkadziesiąt sekund, jak przy tradycyjnym badaniu EKG.

Przygotowanie do badania:

 • na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, by można było pod nim ukryć mankiet oraz aparat zapisujący pracę serca
 • w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:

Na klatce piersiowej pacjenta nakleja się elektrody, których przewody podłączone są do małego, przenośnego urządzenia na baterie, który rejestruje zapis. Urządzenie zapisujące przypinane jest najczęściej do paska wokół bioder, co umożliwia swobodne poruszanie się. Badanie trwa około 24 godzin.

W trakcie trwania badania pacjent zobowiązany jest do prowadzenia dziennika, w którym powinien notować:

 • wykonywane czynności ( marsz, bieg, silne zdenerwowanie, drzemka w ciągu dnia, początek snu nocnego i jego zakończenie itp.)
 • objawy i zdarzenia, które miały miejsce podczas badania ( z zaznaczeniem godziny )
 • godzinę zażycia leków ( należy zapisać nazwę i dawkę przyjętego leku )

Zalecenia:

 • nie powinno się manipulować przy rejestratorze
 • nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych

Przeciwwskazania do wykonania badania: brak przeciwwskazań do wykonania badania. Badanie jest całkowicie bezpieczne i może być powtarzane – wykonywane jest ono u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.

Holter RR

Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym, polegającym na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi.

Przygotowanie do badania:

 • należy ubrać luźne ubranie pod które będzie można założyć mankiet oraz aparat zapisujący pomiary ciśnienia
 • w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:

Pacjentowi zakłada się na ramię mankiet, który jest podłączony do aparatu zapisującego pomiary ciśnienia. Aparat przymocowywany jest do zazwyczaj do pasa, co umożliwia swobodne poruszanie się. Pomiar ciśnienia odbywa się automatycznie, z reguły w dzień co 15 minut, a w nocy co 30 minut. Badanie trwa ok. 24 godzin.

W trakcie trwania badania pacjent zobowiązany jest do prowadzenia dziennika, w którym powinien notować:

 • czynności wykonywane przez chorego ( marsz, bieg, silne zdenerwowanie, drzemka w ciągu dnia,
  początek snu nocnego i jego zakończenie itp.)
 • objawy i zdarzenia, które miały miejsce podczas badania ( z zaznaczeniem godziny )
 • godzinę zażycia leków ( należy zapisać nazwę i dawkę przyjętego leku )

Zalecenia, dotyczące badania:

 • nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych
 • nie powinno się manipulować przy rejestratorze

Przeciwwskazania do wykonania badania: brak przeciwwskazań do wykonania badania. Badanie jest całkowicie bezpieczne i może być powtarzane – wykonywane jest ono u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.

Próba wysiłkowa

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa jest badaniem EKG połączonym z monitorowaniem ciśnienia tętniczego krwi oraz ogólnego stanu pacjenta podczas wykonywania kontrolowanego wysiłku fizycznego ( spacer po bieżni). Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne.

Przygotowanie się do badania:

 • na 3 godziny przed pacjent nie powinien spożywać posiłków ani palić papierosów
 • 12 godzin przed badaniem nie powinno się wykonywać większych wysiłków fizycznych
 • na badanie należy zabrać wygodny strój i obuwie
 • tylko lekarz zlecający badanie może zalecić odstawienie niektórych leków mogących utrudnić
  interpretację próby wysiłkowej ( dotyczy zwłaszcza B-blokerów)
 • na badanie ( w miarę możliwości ) należy przynieść całą dokumentację medyczną, dotyczącą diagnozowanego schorzenia, zwłaszcza poprzednie wyniki badań, jeżeli były wykonywane

Przebieg badania:

Na skórę klatki piersiowej przylepiane zostają elektrody połączone z aparatem rejestrującym zapis EKG. Na rękę zakładany jest mankiet, który umożliwia monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi. Przed rozpoczęciem testu pacjent proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich dolegliwości ( duże zmęczenie, duszności i in.), które mogą wystąpić w trakcie spaceru po bieżni. Wynik przekazywany jest w formie opisu wraz z zapisem EKG.

Przeciwwskazania do wykonania badania: świeży zawał serca, niestabilna dusznica bolesna, niestabilna choroba wieńcowa, ostre choroby infekcyjne