Zaznacz stronę

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

Szanowni Pracownicy,

Informujemy, że w dniu 01.01.2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 04.10.2018 r. (DZ. U. z 2018 r. poz. 2215).

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stanowią powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, są dostępne dla wszystkich pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych).

Zachęcamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami o PPK:

Informujemy jednocześnie, iż instytucja zarządzająca PPK, która zostanie wybrana,  udostępni serwis internetowy umożliwiający uczestnikom dostęp do informacji na temat zgromadzonych środków, wynikach inwestycyjnych, a także składanie dyspozycji przez uczestników PPK. Uzyskanie dostępu do serwisu oraz składanie dyspozycji internetowych wymagać będzie podania numeru telefonu komórkowego. W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do serwisu internetowego powinny pozostawić swój numer telefonu komórkowego w Dziale Kadr.

W procesie wdrażania PPK oraz wyboru instytucji zarządzającej Szpital Murcki Sp. z o.o. wspiera Supra Brokers S.A. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu  z Działem Kadr lub z biurem Supra Brokers S.A. tel. 785 833 814 lub 71 77 70 408, – 414.

 

                                                         Zarząd Szpitala