Zaznacz stronę

Oddział Rehabilitacyjny

Kierownik oddziału:

 • lek. Jolanta Kulawik – Szwajca – Kierownik oddziału, specjalista II stopnia z zakresu rehabilitacji medycznej, specjalista II stopnia z zakresu neurologii

Personel:

 • lek. Aleksandra Majchrzyk-Włodarczyk – Starszy asystent, specjalista II stopnia z zakresu neurologii
 • lek. Patrycja Jaklik – Żołądź – Asystent, specjalista z zakresu rehabilitacji medycznej, specjalista z zakresu medycyny pracy
 • lic. piel. Bożena Nosek – Pielęgniarka koordynująca, specjalistka pielęgniarstwa neurologicznego

Liczba łóżek: 4

Lokalizacja oddziału w budynku: oddział znajduje się na II piętrze

Lokalizacja oddziału na terenie Szpitala: Szpital posiada osiem oddziałów rozmieszczonych
w czterech budynkach. Plan Szpitala prezentuje mapa – pobierz mapę klikając w link ( pobierz plik )

Kontakt telefoniczny:

– Wykaz numerów łączących z centralą Szpitala: 32 255 61 62
– Wykaz numerów wewnętrznych do poszczególnych komórek Oddziału:

 • Kierownik oddziału – wew. 232
 • Sekretariat – wew. 268
 • Dyżurka lekarska – wew. 282
 • Pielęgniarka oddziałowa – wew. 261
 • Dyżurka pielęgniarek – wew. 261
 • Izba przyjęć – wew. 264

Profil działalności:

Oddział świadczy usługi w zakresie usprawniania pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedyczno – traumatologicznymi. Dysponuje wyposażoną salą do kinezyterapii i fizykoterapii. Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna, psycholodzy, logopeda oraz terapeuta zajęciowy. Oddział ma zagwarantowany dostęp do konsultacji specjalistycznych, w tym: internisty, ortopedy, chirurga i reumatologa.

Wykaz schorzeń ortopedyczno – traumatologicznych stanowiących wskazanie do rehabilitacji stacjonarnej:

 • Stan po endoprotezoplastyce stawu biodrowego ( optymalnie po wygojeniu się rany operacyjnej – zazwyczaj po ok. 10 dniach )
 • Stan po endoprotezoplastyce stawu kolanowego ( optymalnie po wygojeniu się rany operacyjnej – zazwyczaj po ok. 10 dniach )
 • Stan po szyciu łąkotki i / lub rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ( optymalnie po ok. 6 tygodniach od dnia zabiegu, czyli po zdjęciu ortezy )
 • Stan po operacyjnym zaopatrzeniu stożka rotatorów i stabilizacji barku
 • Stan po złamaniu i zespoleniu, czyli po uzyskaniu zrostu klinicznego i radiologicznego

Wykaz schorzeń neurologicznych stanowiących wskazanie do rehabilitacji stacjonarnej:

 • Stan po udarze mózgu
 • Zespoły bólowe kręgosłupa
 • Choroba Parkinsona

Wykaz możliwości zabiegów fizykoterapeutycznych:

 • elektroterapia ( prądy diadynamiczne, prądy TENS, prądy Traberta, jonoforeza, elektrostymulacja )                             
 • ultradźwięki
 • magnetoterapia
 • magnetoterapia Teraplus
 • biostymulacja laserowa
 • solux

Sprzęt rehabilitacyjny:

 • rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i kończyn górnych
 • szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego
 • UGUL
 • PUR ( Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne )
 • Parapodium
 • wyposażenie sali kinezyterapii
 • stół do ćwiczeń manulalnych
 • poduszka do ćwiczeń sensomotorycznych
 • piłka duża i taśmy Theraband

Łóżka rehabilitacyjne ( z lewej łóżko rehabilitacyjne z Przyłóżkowym Urządzeniem Rehabilitacyjnym – PUR )

Duża i mała sala rehabilitacyjna

( z prawej ) Parapodium – urządzenie do pionizacji i stabilizacji pacjenta

( z lewej ) sprzęt do laseroterapii, ( z prawej ) sprzęt do magnetoterapii

Stolik do terapii manualnej dłoni

Program usprawniania pacjentów:

W ramach usprawniania ruchowego proponujemy rehabilitację przez sześć dni w tygodniu. Program usprawniania każdorazowo ustalany jest z lekarzem specjalistą. W zależności od zaleceń i stanu pacjenta może on obejmować:

 • Ćwiczenia bierne i ćwiczenia wykonywane metodami terapeutycznymi bezpośrednio na łóżku chorego
 • Indywidualne ćwiczenia czynne
 • Ćwiczenia z wykorzystywaniem sprzętu rehabilitacyjnego
 • Ćwiczenia w UGULu / uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego / pozwalające na ćwiczenia w obciążeniu i ćwiczenia w odciążeniu z oporem
 • Pionizacja chorego i nauka chodu z wykorzystywaniem sprzętu pomocniczego

 

Oddział Rehabilitacyjny nie udziela świadczeń w ramach NFZ, tylko i wyłącznie na zasadach komercyjnych (odpłatnie).
Cennik->  kliknij w ten link. 


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 727 014 971 lub 32 255 61 62 wew. 297 ( Dział Kontrolingu ).
Zapraszamy serdecznie.