W Szpitalu Murcki Sp. z o.o. przy ul. A. Sokołowskiego 2  w  Katowicach została uruchomiona w dniu 3 lutego 2014r. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych i Dzieci. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 i świadczy nieodpłatne usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
•        opieki lekarskiej,
•        pielęgniarskiej,
•        opieki nad dziećmi i młodzieżą,
•        szczepień ochronnych
•        diagnostyki i leczenia.

W trosce o zdrowie najmłodszych  opiekę lekarską nad dziećmi sprawują lekarze pediatrzy ( dr Hanna Grobelna – Wysoczańska posiada dodatkowo specjalizację z zakresu rehabilitacji dziecięcej ).

Na terenie Szpitala istnieje możliwość wykonania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej oraz kontynuacji leczenia w oddziałach i poradniach specjalistycznych.

Deklarację wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych i Dzieci
można złożyć w Rejestracji Poradni ( dawne pomieszczeniach lekarza rodzinnego).
Telefon. 32 258 60 74 (numer bezpośredni),
32 255 61 30 wew. 290 

Uprzejmie zawiadamiamy, że na mocy pełnomocnictwa udzielonego Szpitalowi przez dawny NZOZ DANMED oraz stosownej umowy, Szpital stał się uprawniony do przechowywania części dokumentacji medycznej sporządzonej w NZOZ DANMED w czasie działania tego podmiotu i do wydawania oryginałów ww. dokumentacji uprawnionym osobom (Pacjentom). Dokumentację tę można odbierać w Poradni POZ (rejestracja) w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00. Jeśli zdecydujecie się Państwo złożyć deklarację do lekarza POZ w naszej Poradni, ww. dokumentacja może zostać włączona do Państwa historii choroby założonej w Poradni POZ prowadzonej przez Szpital, co zapewni lekarzowi wiedzę o przebiegu Państwa dotychczasowego leczenia i będzie służyć kontynuacji udzielania Państwu świadczeń zdrowotnych.

 

* Transport sanitarny ->  link
* Prawa Pacjenta -> link