Zaznacz stronę

W Szpitalu Murcki Sp. z o.o. przy ul. A. Sokołowskiego 2  w  Katowicach została uruchomiona w dniu 3 lutego 2014r. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych i Dzieci. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 i świadczy nieodpłatne usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:•        opieki lekarskiej,
•        pielęgniarskiej,
•        opieki nad dziećmi i młodzieżą,
•        szczepień ochronnych
•        diagnostyki i leczenia.

W trosce o zdrowie najmłodszych  opiekę lekarską nad dziećmi sprawują lekarze pediatrzy (dr Hanna Grobelna – Wysoczańska posiada dodatkowo specjalizację z zakresu rehabilitacji dziecięcej).

Na terenie Szpitala istnieje możliwość wykonania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej oraz kontynuacji leczenia w oddziałach i poradniach specjalistycznych.

Deklarację wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych i Dzieci
można złożyć w Rejestracji Poradni ( dawne pomieszczeniach lekarza rodzinnego).
Telefon. 32 258 60 74 (numer bezpośredni),
32 255 61 30 wew. 290 

[email protected]

TELEWIZYTA, E-WIZYTA czyli porada lekarska na telefon*
W RAMACH POZ
nr tel. centrala 32 255 61 30 wew. 344

czynny:  poniedziałek 13.00 – 13.20
               wtorek           13.00 – 13.20
               środa            13.00 – 13.20
               czwartek       17.00 – 17.30
               piątek           13.00 – 13.30

* Porada Lekarska na telefon to rozwiązanie z którego mogą korzystać głównie osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca czy choroby krążenia. Pacjent może wykonać podstawowe pomiary w domu i przekazać lekarzowi ich wynik. Lekarz zadecyduje, czy konieczna jest interwencja wykraczająca poza ramy wdrożonego leczenia. Co ważne – to Lekarz zdecyduje czy dany pacjent będzie mógł skorzystać z telewizyty, czy będzie musiał pojawić się w gabinecie osobiście.

Uprzejmie zawiadamiamy, że na mocy pełnomocnictwa udzielonego Szpitalowi przez dawny NZOZ DANMED oraz stosownej umowy, Szpital stał się uprawniony do przechowywania części dokumentacji medycznej sporządzonej w NZOZ DANMED w czasie działania tego podmiotu i do wydawania oryginałów ww. dokumentacji uprawnionym osobom (Pacjentom). Dokumentację tę można odbierać w Poradni POZ (rejestracja) w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00. Jeśli zdecydujecie się Państwo złożyć deklarację do lekarza POZ w naszej Poradni, ww. dokumentacja może zostać włączona do Państwa historii choroby założonej w Poradni POZ prowadzonej przez Szpital, co zapewni lekarzowi wiedzę o przebiegu Państwa dotychczasowego leczenia i będzie służyć kontynuacji udzielania Państwu świadczeń zdrowotnych.

 

* Transport sanitarny ->  link
* Prawa Pacjenta -> link