Szpital Murcki Sp. z o.o.

ul Sokołowskiego 2
40-749 Katowice

KRS 0000482155

RPWDL 000000013544

Kapitał zakładowy: 31 437 000,00 PLN

NIP 9542745563

REGON 276402233

Sekretariat Zarządu

Aleksandra Lichoń
tel. 32 255 61 63
e-mail:
sekretariat@szpitalmurcki.pl

fax. 32 255 63 37

kom. 727 510 700

kom. 607 050 363

Tel. Centrala Szpitala: 32 255 61 62

32 255 61 30

32 255 63 21

32 255 62 91

32 255 61 62

W celu połączenia się z numerem wewnętrznym proszę wybrać jeden z numerów centrali Szpitala, a następnie numer wewnętrzny.

Zarząd

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Zaczek
e-mail: kzaczek@szpitalmurcki.pl

Członek Zarządu
mgr Mariusz Kokosza
e-mail: mkokosza@szpitalmurcki.pl

Dyrektor ds. Lecznictwa
lek. med.
Beata Madowicz – Raban
e-mail:
bmadowicz@szpitalmurcki.pl

Dyrektor ds. Administracyjno – Technicznych – Prokurent
mgr Włodzimierz Sieradzki
e-mail:
wsieradzki@szpitalmurcki.pl

Administracja

Główny księgowy – wew. 258

Mieczysława Pich

e-mail: mpich@szpitalmurcki.pl

Naczelna pielęgniarka – wew. 204

Bożena Chyla

e-mail: bchyla@szpitalmurcki.pl

Pielęgniarka epidemiologiczna – wew. 276

Zofia Babicz

e-mail: zbabicz@szpitalmurcki.pl


Dział Kadr i spraw socjalnych – wew. 294

Kierownik Izabela Pytlik

e-mail: ipytlik@szpitalmurcki.pl

Anna Tamborek

e-mail: atamborek@szpitalmurcki.pl

Dział Płac – wew. 266

Bożena Marcinkowska

e-mail: bmarcinkowska@szpitalmurcki.pl

Barbara Osenkowska

e-mail: bosenkowska@szpitalmurcki.pl

KASA – wew. 274

Gabriela Zimińska

e-mail: gziminska@szpitalmurcki.pl

Inspektor ds. BHP – wew. 276

Ewelina Twardosz
e-mail: etwardosz@szpitalmurcki.pl

Dział Kontrolingu i Statystyki medycznej

Sprzedaż Świadczeń komercyjnych – wew. 297

Kierownik Małgorzata Bajdak

e-mail: mbajdak@szpitalmurcki.pl

Agata Matyjaszczyk

e-mail: amatyjaszczyk@szpitalmurcki.pl

Sekcja Statystyki i rozliczeń – wew. 278, 279

Joanna Stolorz

e-mail: jstolorz@szpitalmurcki.pl

Jolanta Konieczniak

e-mail: jkonieczniak@szpitalmurcki.pl

Sekcja kosztów – wew. 298

Iwona Mroczkowska

e-mail: imroczkowska@szpitalmurcki.pl

Dział Zamówień Publicznych – wew. 202

Halina Kormaniak

e-mail: hkormaniak@szpitalmurcki.pl

Sekcja administracji i zaopatrzenia – wew. 292
Ewa Krysta

e-mail: ekrysta@szpitalmurcki.pl

Danuta Sałata

e-mail: dsałata@szpitalmurcki.pl

Apteka Szpitalna – wew. 259, 260

Kierownik Elżbieta Kwaśna – Janasiak

e-mail: ekwasna@szpitalmurcki.pl

Gabriela Pieczara

e-mail: gpieczara@szpitalmurcki.pl

Dział Techniczno – Gospodarczy – wew. 283

Zenon Nowak

e-mail: znowak@szpitalmurcki.pl

Sekcja informatyki – wew. 279

Grzegorz Pietrek

e-mail: gpietrek@szpitalmurcki.pl

 

FORMULARZ KONTAKTOWY: