Zaznacz stronę

Kontakt

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul Sokołowskiego 2
40-749 Katowice

KRS 0000482155
RPWDL 000000013544
Kapitał zakładowy:  86 357 000,00 PLN
NIP 9542745563
REGON 276402233

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:
 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
14 1560 0013 2217 6960 9000 0002
 ING Bank Śląski
25 1050 1214 1000 0022 1371 6489

Sekretariat Zarządu
tel. 32 255 61 63
e-mail: [email protected]
skrytka ePAUP:  /SzpitalMurckiSp/skrytka
fax. 32 255 63 37Tel. Centrala Szpitala:
32 255 61 62
32 255 61 30
32 255 63 21
32 255 62 59

kom. 727 510 700
kom. 607 050 363

W celu połączenia się z numerem wewnętrznym proszę wybrać jeden z numerów centrali Szpitala, a następnie numer wewnętrzny.

Zarząd
Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Zaczek
e-mail: [email protected]

Członek Zarządu
mgr Mariusz Kokosza
e-mail: [email protected]

Dyrektor ds. Administracyjno – Technicznych
Prokurent
mgr Włodzimierz Sieradzki
e-mail: [email protected]

Dyrektor ds. Lecznictwa
dr n. med. Leszek Stefański
e-mail: [email protected]

Administracja
Główny księgowy – wew. 258
Mieczysława Pich
e-mail: [email protected]

Naczelna pielęgniarka – wew. 204
Bożena Chyla
e-mail: [email protected]

Pielęgniarka epidemiologiczna – wew. 276
Ewa Śmigielok
e-mail: [email protected]

Dział Księgowości – wew. 203
Dominika Wójcik
e-mail: [email protected]
Anna Kamińska
e-mail: [email protected]

Dział Kadr i spraw socjalnych – wew. 294
Kierownik – Izabela Pytlik
e-mail: [email protected]
Anna Tamborek
e-mail: [email protected]

Dział Płac – wew. 266
Monika Postolska
e-mail: [email protected]
Barbara Osenkowska
e-mail: [email protected]

KASA – wew. 274
Gabriela Zimińska
e-mail: [email protected]

Inspektor ds. BHP – wew. 156
Ewelina Twardosz
e-mail: [email protected]

Dział Kontrolingu i Statystyki medycznej
Sprzedaż Świadczeń komercyjnych i Umowy NFZ- wew. 297
Kierownik – Małgorzata Bajdak
e-mail: [email protected]
Agata Matyjaszczyk
e-mail: [email protected]

Sekcja kosztów
Iwona Mroczkowska – wew. 298
e-mail: [email protected]
Anna Szarek – wew. 198
e-mail: [email protected]

Sekcja Statystyki i rozliczeń – wew. 278
Jolanta Konieczniak
e-mail: [email protected]
Joanna Stolorz
e-mail: [email protected]

Dział Zamówień Publicznych – wew. 202
Katarzyna Okoń
e-mail: [email protected] 

Tatiana Kocur
e-mail: [email protected]

Inspektor ds. Marketingu i Funduszy – wew. 321 lub 203
Katarzyna Purak
e-mail: [email protected] 

Sekcja administracji i zaopatrzenia – wew. 292
Ewa Krysta
e-mail: [email protected]
Danuta Sałata
e-mail: [email protected]

Apteka Szpitalna – wew. 259, 260
Kierownik – Elżbieta Kwaśna – Janasiak
e-mail: [email protected]
Gabriela Pieczara
e-mail: [email protected]

Dział Techniczno – Gospodarczy – wew. 283
Koordynator – Zenon Nowak
e-mail: [email protected]

Sekcja informatyki – wew. 279

Jarosław Radziszewski
e-mail: [email protected]
Cezary Garbacz
e-mail: [email protected]