Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul Sokołowskiego 2
40-749 Katowice

KRS 0000482155
RPWDL 000000013544
Kapitał zakładowy: 43 437 000,00 PLN
NIP 9542745563
REGON 276402233 

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:
 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002
 ING Bank Śląski
 25 1050 1214 1000 0022 1371 6489 

Sekretariat Zarządu
tel. 32 255 61 63
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
skrytka ePAUP:  /SzpitalMurckiSp/skrytka
fax. 32 255 63 37
kom. 727 510 700
kom. 607 050 363 Tel. Centrala Szpitala:
32 255 61 62
32 255 61 30
32 255 63 21
32 255 62 91
32 255 61 62
W celu połączenia się z numerem wewnętrznym proszę wybrać jeden z numerów centrali Szpitala, a następnie numer wewnętrzny.
Zarząd 

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Zaczek
e-mail: kzaczek@szpitalmurcki.pl

Członek Zarządu
mgr Mariusz Kokosza
e-mail: mkokosza@szpitalmurcki.pl

Dyrektor ds. Lecznictwa
lek. med. Beata Madowicz – Raban
e-mail: bmadowicz@szpitalmurcki.pl

Dyrektor ds. Administracyjno – Technicznych
Prokurent
mgr Włodzimierz Sieradzki
e-mail: wsieradzki@szpitalmurcki.pl

Administracja 

Główny księgowy – wew. 258
Mieczysława Pich
e-mail: mpich@szpitalmurcki.pl

Naczelna pielęgniarka – wew. 204
Bożena Chyla
e-mail: bchyla@szpitalmurcki.pl

Pielęgniarka epidemiologiczna – wew. 276
Zofia Babicz
e-mail: zbabicz@szpitalmurcki.pl

Dział Księgowości – wew. 203
Dominika Wójcik
e-mail: dwojcik@szpitalmurcki.pl
Anna Zborowska
e-mail: azborowska@szpitalmurcki.pl

Dział Kadr i spraw socjalnych – wew. 294
Kierownik – Izabela Pytlik
e-mail: ipytlik@szpitalmurcki.pl
Anna Tamborek
e-mail: atamborek@szpitalmurcki.pl

Dział Płac – wew. 266
Bożena Marcinkowska
e-mail: bmarcinkowska@szpitalmurcki.pl
Barbara Osenkowska
e-mail: bosenkowska@szpitalmurcki.pl

KASA – wew. 274
Gabriela Zimińska
e-mail: gzimieńska@szpitalmurcki.pl

Inspektor ds. BHP – wew. 276
Ewelina Twardosz
e-mail: etwardosza@szpitalmurcki.pl

Dział Kontrolingu i Statystyki medycznej
Sprzedaż Świadczeń komercyjnych i Umowy NFZ- wew. 297
Kierownik – Małgorzata Bajdak
e-mail: mbajdaka@szpitalmurcki.pl
Agata Matyjaszczyk
e-mail: amatyjaszczyka@szpitalmurcki.pl

Sekcja kosztów
Iwona Mroczkowska – wew. 298
e-mail: imroczkowska@szpitalmurcki.pl
Anna Szarek – wew. 266
e-mail: aszarek@szpitalmurcki.pl

Sekcja Statystyki i rozliczeń – wew. 278
Jolanta Konieczniak
e-mail: jkonieczniak@szpitalmurcki.pl
Joanna Stolorz
e-mail: jstolorza@szpitalmurcki.pl

Dział Zamówień Publicznych – wew. 202
Halina Kormaniak
e-mail: hkormaniak@szpitalmurcki.p
Agnieszka Konefał
e-mail: akonefal@szpitalmurcki.pl

Sekcja administracji i zaopatrzenia – wew. 292
Ewa Krysta
e-mail: ekrysta@szpitalmurcki.pl
Danuta Sałata
e-mail: dsalata@szpitalmurcki.pl

Apteka Szpitalna – wew. 259, 260
Kierownik – Elżbieta Kwaśna – Janasiak
e-mail: ekwasn@szpitalmurcki.pl
Gabriela Pieczara
e-mail: gpieczara@szpitalmurcki.pl

Dział Techniczno – Gospodarczy – wew. 283
Koordynator – Zenon Nowak
e-mail: znowak@szpitalmurcki.pl

Sekcja informatyki – wew. 279
Grzegorz Pietrek
e-mail: gpietrek@szpitalmurcki.pl