Zaznacz stronę

Pełnomocnik ds. Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
lek. med. Jolanta Kulawik – Szwajca
Przyjmuje w wtorki, w godz. 11.00 – 12.00
Telefon: 32 255 61 62 wew. 232

Zarząd Szpitala Murcki Sp. z o.o. uprzejmie informuje o możliwościach składania skarg i wniosków, zarówno w Szpitalu, jak i w innych instytucjach. Wszelkie otrzymane od Państwa uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych przez szpital usług.

Skargi i wnioski przyjmują w budynku Administracji ( III piętro )

  • Prezes Zarządu Szpitala Krzysztof Zaczek

Przyjmuje w poniedziałki, w godz. 8.00 – 9.00

Telefon: 32 255 61 63

Adres e-mail: [email protected]

  • Dyrektor ds. Administracyjno – Technicznych Włodzimierz Sieradzki

Przyjmuje w czwartki, w godz. 9.30 -10.30

Telefon: 32 255 61 63

Adres e-mail: [email protected]

 

Informujemy, iż istnieje możliwość odwołania się również do innych, poniżej wymienionych instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta: Bartłomiej Chmielowiec

adres: ul. Młynarska 46 , 01-171 Warszawa

tel/faks: (22) 532 82 50, (22) 532 82 30

e-mail: [email protected]

Bezpłatna infolinia:

0-800- 190 – 590 ( pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00 )

Sekcja d.s. Skarg i Wniosków NFZ Centrala
Kierująca biurem: Aleksandra Piątek

ul. Koszykowa 78 00 – 671 Warszawa

tel. ( 22 ) 572 – 61 – 55, faks.: ( 22 ) 572 – 63 – 41

www.nfz.gov.pl

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Biuro Działu Skarg i Wniosków

ul. gen. Jankego 15 a, Katowice, tel. ( 32 ) 735 05 13 lub ( 32 ) 735 05 45

ul. Kossutha 13 40 – 844 Katowice, tel. ( 32 ) 735 19 00

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

www.nfz-katowice.pl

Wykaz aktów prawnych, dotyczących Praw Pacjenta – kliknij link

Wykaz uprawnień szczególnych – kliknij link