Zaznacz stronę

O G Ł O S Z E N I E
W SPRAWIE  FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA KATOWICE
 

(w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  ( Dz. U. z  2020 r., poz. 697)

 • Urząd Miasta Katowice do odwołania nie prowadzi bezpośredniej ogólnodostępnej obsługi mieszkańców (związanej z osobistą wizytą w Urzędzie);
 • Załatwianie spraw, w ramach prawnych uwarunkowań, możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  (Lista telefonów do komórek Urzędu najczęściej obsługujących mieszkańców.pdf)
 • W sprawach niezbędnych, gdzie jest konieczny bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem Urzędu, osobista wizyta w Urzędzie, będzie możliwa po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Dotyczy to spraw z zakresu: rejestracji stanu cywilnego; ewidencji ludności i dowodów osobistych; wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska, korzystania z wód w zakresie zgody wodnoprawnej;
 • Sprawy urzędowe można również załatwiać przez Internet. Posiadając konto na sekap.pl lub www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W wielu sytuacjach nie ma potrzeby załatwiania sprawy osobiście w urzędzie. W związku z tym zachęcamy do kontaktu i załatwiania spraw drogą elektroniczną, a także drogą pocztową;
 • Przy wejściu do budynków Urzędu Miasta Katowice:
  • Rynek 1 (Biuro Obsługi Mieszkańców),
  • Francuska 70 (Wydział Uprawnień Komunikacyjnych),
  • Plac Wolności 12a (Urząd Stanu Cywilnego),

wystawione są tymczasowe skrzynki podawcze, do których mieszkańcy mogą składać  dokumenty lub informacje dotyczące prowadzonej przez Urząd sprawy.