Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE

o postępowaniu w zakresie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 01.01.2023  r. do 31.12.2023  r. i za rok obrotowy trwający od 01.01.2024  r. do 31.12.2024  r.

Link do ogłoszenia