Zaznacz stronę

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych
uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia
uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now”
Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego
pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa
Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem
Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim
podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie
roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także
uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w
Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to
zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto
wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii,
Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem
Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi
organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego
pielęgniarek i położnych.

 

Filmy:

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE
https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/ 

Sekretariat

Departament Pielęgniarek i Położnych

mail: [email protected]

tel: (22) 634 98 23