Zaznacz stronę

W dniu 29.08.2018 r. odbyło się spotkanie kierowników komórek organizacyjnych Szpitala, Pielęgniarek Oddziałowych i koordynujących, przedstawicieli Związków Zawodowych oraz kierownictwa Szpitala z Radą Nadzorczą. Podczas zebrania Pani Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapewniła o kontynuacji działalności Szpitala, realizacji planu naprawczego i wsparciu dla tych działań ze strony Rady Nadzorczej i właściciela spółki – Miasta Katowice. Dokonano również prezentacji nowego Członka Zarządu, którym został wyłoniony w trybie konkursowym, Pan Mariusz Kokosza. Wprowadzenie drugiego członka zarządu związane jest z szerokim zakresem zadań stojących przed Szpitalem w związku z planowaną inwestycją oraz ma na celu dostosowanie struktury zarządczej Spółki do zasad nadzoru stosownych przez Miasto Katowice wobec wszystkich spółek należących do Miasta Katowice.

* Mariusz Kokosza
Mariusz Kokosza z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z obsługą prawną, restrukturyzacją oraz nadzorem właścicielskim. Przez wiele lat zatrudniony był w spółce Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach, w której pełnił także funkcję prokurenta. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek działających w różnych sektorach przemysłu. Od lat związany jest także z obszarem ochrony zdrowia, współpracując z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego.